НОВИНИ

arduino v3 проект за платка - shift 74HC595 - ардуино нано v3 вариант

arduino v3 проект за платка - shift 74HC595 - ардуино нано v3 вариант

ардуино нано варианта на същата платка вече е в процес на запояване. лек тест на светодиодите със няколко кабела да се види че работи. после ще бъдат добавени рейки за свързване към периферията и да се напише софтуера за упраление на различните хардуерни модули. 8 аналогови входа АЦП тримера, 8 бутона, 8 светодиода на +5V волта, които със драйвер за +12V волта ще задействат светодиоди и релета на високоволтовата линия с цел галванично разделение на товарите на релетата от +5V управляващата на пикото и +12V управляващата на релетата. също така за да спестим пинове за други работи със предвидил преместващ регистър /шифт/ 74HC595, както и чип за ацп мултиплексиране на 8 тримера. ще има сериен порт, програмрине, доста работи. центата на платката я знаете. 150 лева ненаситена, 350 лева пълен комплект хардуер, наситена с тестов софтуер. после и със повече софтуер за обучение, употрба и други приложения. точка.

arduino v3 проект за платка - shift 74HC595 - pico вариант

arduino v3 / PICO RPI2040 проект за платка - shift 74HC595 добавен и работи :)

 

 

C# сериен терминал за arduino/PICO/esp32/other съвместими платки

C# сериен терминал за arduino/PICO/esp32/other съвместими платки. директно през USB порта на вашата платка можете да приемата предавате данни към платката от компютъра и обратно. серийния терминал е програма за уиндоус всички версии. има направени няколко бутона за комуниакция. сорс кода и всички файлове по проекта можете да изтеглите от линка към гитхъб.

https://github.com/karadevnet/C_SHARP_RPI2040_LITTLE_FS_UPLOADER

 

 

 

серийна комуникация с CH340USB to serial RS232 конвертор

серийна комуникация с CH340USB to serial RS232 конвертор. как правилно да свържете примерно ардуиното или другите хардуерни платформи и процесорни системи към конвертора за серийна комуникация със компютър.

arduino v3 проект за платка

arduino v3 проект за платка. за сега ще сe произведе с 8 релата и драйвера ULN2803 както и със серийния преместващ регистър HC595. в слeдващите варианти на платката ще ма повече чарколаци за употреба с ардуино V3 платката :)