ARDU BOARD PRO - бред борд с екстри за начинаещи и специалисти

1 | 2 | 3 | 4

Previous ◁ | ▷ Next

ARDU BOARD PRO - наличност

ЗА НАЧИНАЕЩИ - КАК И ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ ?? КАКВО ТРЯБВА ДА УЧИМ ?? КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ??

================================================================================================

план за начинаещите от къде да започнат и какъв материал да търсят в интернет като за начало на всяко едно обучение :

- езици за програмиране
    - C / си /- хардуерни процесорни системи като пик процесори с компилатор XC8 - MICROCHIP PIC12/16/18/32
        - линк за обучение = https://www.w3schools.com/c/
        
    - C++ / CPP / си ++ /- наследник на С с много подобрения и много повече възможности. може да се програмира за хардуер, софтуер за уиндоус, линукс, андроид
        - линк за обучение = https://www.w3schools.com/cpp/
    
    - C# / си шарп / - програмиране за уиндоус във ДОС конзола или във визуал контрол за уиндоус.
        - линк за обучение = https://www.w3schools.com/cs/index.php
    
    - HMTL - основен език за създаване на уеб дизайн на уеб базирани сайтове / контролни панели / уеб системи от всякакъв типове
        -  линк за обучение = https://www.w3schools.com/html/
        - програма за визуален уеб дизайн контрол при създаване на уеб сайтовете - DREAMWEAVER

    - CSS - CSS is the language we use to style an HTML document. CSS describes how HTML elements should be displayed. This tutorial will teach you CSS from basic to advanced -  линк за обучение = https://www.w3schools.com/css/

     - PHP - основе сървърен език за програмиране на функционалности във уеб сайтовете със HTML уеб дизайн. използва се във всички видове уеб контроли на сайтовете, бази данни, контрол на потребителски интерфейси, потребителски данни, сървърни функции контролирани от потребител директно във сървъра на линукс / php
        - линк за обучение = https://www.w3schools.com/php/
    
    - MYSLQ - основен език за програмиране на бази данни. съвместно със HTML / PHP / MYSQL можете да изградите системи за управление на хардуера във сървър със много функционалности, потребителски права, вход / изход / запис на състояния на хардуера и други функции в контролните панели.
        - линк за обучение = https://www.w3schools.com/MySQL/default.asp

- видове данни обработвани от компютърните системи
    - файлова система, видове файлове, типове файлове според съдържаната информация в тях, типове разширения на файловете в операционните системи

- видове данни обработвани от процесорните системи
    - типове променливи според размера и типът данни за обработване
    - char, int, short, float, double, pointers
    - unsigned char, unsigned int, short, float, double, string, arrays

- хардуер в компютърните системи
    - процесори, рам памети, хард дискове, SSD, BIOS, видеокарти, мултимедия, периферия

- хардуер в процесорните системи
    - ядро, ADC, GPIO, таймери, сериен порт, интерфейси - SPI, I2C, I2S,
    - EEPROM памет, FLASH памет, PPS пин селектор, IOC interrupt of change

- софтуер / програми в компютърните системи
    - програмиране на софтуер за операционните системи - уиндоус, линукс, андроид с визуалните езици за програмиране с визуал студио с инсталирани добавки за С++/С# или други

- софтуер / програми в процесорните системи
    - програмиране на пик процесорите със XC8/XC32 - PIC12/16/18/32 - microchip
    - програмиране на ардуино нано/микро със ардуино среда
    - програмиране на ESP8266 / ESP32 със ардуино среда
    - програмиране на РАСПБЕРИ ПИКО / RASPBERRY PICO RPI2040 със ардуино среда

- електроника за начинаещи
    - електронни елементи - резистори, кондензатори, диоди, транзистори, логически интегрални схеми TTL, процесори, схемотехника, таймер N555, паралелни памети, комуникационни чипове, процесори

- логически електронни чипове / TTL логики, чипове и схеми - серия 74HC,74LS, CD4xxx, други

- процесори - видове, параметри, предназначение, употреба
    - осем битови - PIC12/16/18/32, atmel / arduino
    - 32 битови -  PICO RPI2040, ESP32, ESP8266, PIC32

- комуникационни интегрални чипове за RS232, RS485, SPI, I2C, I2S, LAN 10/100/1000, RFID, LORA 433MHz, GSM, GPRS, WIFI

- софтуер за разработка на електронни схеми, печатни платки, симулации
    - proteus, други

- хардуерни / софтуерни развойни среди за различните видове процесори
    - PIC12/16/18/32 - MLAP IDE / компилатор - XC8/XC32
    - arduino ide
    - codeblocks

- компилатори за хардуерни / фърмуерни развойни дейности
    - XC8/XC32
    - CLANG
    - CODEBLOCKS
    - GCC

- развойни среди за програмиране в уидоус, линукс, андроид
    - NOTEPAD++, VISUAL STUDIO

- автоматизация, програмируеми логически контролери / PLC /, SCADA системи, HMI системи, собствени разработки
    - принципи на автоматизацията на процеси
    - PID контрол на процеси
    - телеметрия на разботни процеси през комуникационни интерфейси
    - SCADA системи или собствени разработки

- уеб интерфейси, разработка, програмиране, дизайн, приложения в хардуера и автоматизацията
    - създаване / програмиране / дизайн на интернет базирани контрол панели с достъп до хардуера през локална / глобална мрежа
    - управление през стационарни компютърни системи, мобилни устройства.
    - инсталиране и поддръжка на уеб интерфейсите на локални сървърни машини или на платени сървърни хостинг услуги

- линукс / LINUX / сървъри, управление, хостинг на уеб интерфейси за автоматизацията, бази данни, дистанционен контрол / телеметрия
    - RASPBERRY PI 3/4/5 - инсталация на линукс, настройка на файлови сървърни услуги, дистанционен контрол, програмиране на клиент / сървърни / сокет приложения за контрол на хардуера през линук сървъра

- датчици за измерване на величини за температура, влага, обороти, осветеност, огън, движение, GPS, 3D позиции, газови анализации
    - всички известни на пазара датчици за измерване на различни видове величини / параметри в даден автоматизиран процес

- връзка на компютърни системи с уиндоус / ЛИНУКС към платки с процесорни системи през комуникационни интерфейси като RS232, RS485, LAN 10/100/1000, LORA RF 433Mhz, LORA RF 860MHZ, GPRS, GSM, интернет локални / глобални комуникации
    - комуникационни / интерфейсни чипове за различните комуникационни стандарти и проложения във хардуера и софтуера при задание за постигане на добра / сигърна комуникация със хардуера във различните хардуерни / софтуерни системи