PICKER PRO MANAGER - list files and libs for starting software - http://karadev.net/pickerprosoftware/
 
как да започнете вашият първи проект със платката и програмата за пикър про.
създавате нова директория със името на вашият проект. копирате във директорията изпълнимият файл PICKERPRO_UPLOADER.exe.
след това директно го стартирате. на снимката по-долу е показана програмата как трябва да изглежда при първи старт. ако във полето отдясно имате зелен фон и версия на ХС8 компилатора, значи имате инсталиран компилатор. ако не трябва да си го изтеглите от сайта на микрочип
от този линк >>> https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-xc-compilers/downloads-documentation#XC8
винаги изтегляйте последната версия. инсталирайте го, КАТО ВЪВ МЕНЮТО ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ПЪТИЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛАГАТЕ ОТМЕТКАТА !!!!
за да може да се намира от всяка директория и от програмата пикър про менажер да компилирате от всички директории на вашите проекти. след това натиснете бутона BLINK EXAMPLE.
той ще разархивира във една вътрешна директория BLINK_EXAMPLE всички файлове от списъка по-долу. от тази вътрешна директория ви трябват няколко файла за да направите вашият първи проект.
преместете / копирайте / поставете във предната директория или главната, където се намира PICKERPRO_UPLOADER.exe файла следните файлове :
main.c
main.h
initcpu.c
initcpu.h
fuse.h
portRBpins.h
тези файлове ви трябват във директорията на ЕХЕ файла за да може програмата да ги извика за компилиране и да направи хекс файл за зареждане във процесора.
блинк примера е лесен за пускане. той е написан директно във кода на main.c файла и трябва да се компилира и зареди и да тръгне веднага. на платката на пин 40 запоявате един резистори и един светодиод към маса, за да се получи мигането според зададената скорост.
във файла има оставени коментари за всички редове и функции и даже една лека схема със текстови символи как да свържете светодиода и резистора за да се получи първият пример работещ.
естествено винаги можете да промените кода като забавите или забързате мигането или да измерите със уред мултицет дали на пин 40 се появяват +5V волта, когато има има команда пина да се вдигне във логическа единица или има нула волта, когато е получил команда да се свали във логическа нула.
когато напрвите кода за първият пример, директно натискате бутона COMPILE PROJECT. програмата би трябвало да не покаже грешки във дос прозорците, които ще се отворят, АКО сте написали кода си правилно. ако има някакви грешки или предупреждения, ще се видят веднага във някой от черните прозорци, който ще се отворят.
след като сте компилирали успешно вашият първи проект е време да го заредите във платката. това се прави когато включите платката във усб порта.
ако не можете да се свържите най-вероятно не е инсталиран драйвера за усб конвертора CH340G. драйвер за този чип има на моя сайт, последна версия от 2023 година
линк >>> http://karadev.net/basto/?dir=CH340_USB_SERIAL_2023 >>> изтегляте ехе файла или рар файла, стартирате ексе файла и инсталирате драйвера за конвертора за 1 минута. можете да изключите и да включите платката отново за да може да се намерят конвертор чипа и уиндоус.
след това стартирате програмата и трябва да изберете на кой сериен порт ще се свържете със платката. може да е СОМ3, 4, 5, хххх, 12. няма значение. избирате порта от падащото меню и давате CONNECT бутона. фона на програмата трябва да стане зелен ако сте се свързали правилно даже и към който и порт да е. ако дава някакви грешки и менюта със грешки, значи нещо не е наред.
ако фона на програмата ПИКЪР ПРО МЕНАЖЕР стане зелен, ред е да вкарате платката във БУУТ РЕЖИМ. това се прави, като натискате и задържате бутона BOOT /пише го на самият бутон на платката/ и след като сте задържали бутона буут натискате бутона RESET, за да се ресетне платката. видимо няма да има никакъв сигнал че сте във буут режим.
но можте от програмата да натиснете бутона PIC INFO. ако се появят разни шестнайсетични числа на екран със надписи за информация на процесора, значи платката отговаря и всичко е ОК :).
сега давате ERASE FLASH, за да изтриете старото съдържание на флаш паметта от стар хекс и софтуер.
след това със бутона OPEN HEX натоварвате вашият чисто нов блинк хекс, като програмата ще даде съобщения разни за размера на хекса и други.
след това натискате бутона WRITE HEX. програмата ще качи хекса, като при по-големи приложения ще има и съобщения за количество байтове, времена и друга системна информация. когато записа на хекса приключи вече е време да натиснете бутона RESET.
процесора ще изпълни командата и ще се ресетне, като ще търси да изпълни вашият нов блинк софтуер. ако всичко е ОК, свързаният светодиод трябва да започне да мига. :)
ако не започне да мига търсите къде е проблема.
може да е във хардуера, софтуера, някоя грешка в синтаксиса на командите, като компилатора ще каже ако има такава. естествено ще има клип в който ще се покаже как се стартира работата със платката ПИКЪР ПРО БОРД / МЕНАЖЕР.
не е по-различно от ардуино, пико, есп32, стм или другите хардуерни платформи. ще има и много кодове, примери и библиотеки за това как да се работи със платката и програмата. ще има и автоматичен режим на компилиране, зареждане, ресет, но това е после :)

 

= = = = = = = = = = = = = = = = =

main.c - главен файл за софтуерния проект. извиква всички функции от всички файлове със разширение *.с и / или всички файлове със разширение *.h. кодът на програмата се изпълнява във функцията main(), като във цикъла while(1) всички функции се повтарят до безкрай.

main.h - съдържа описание на всички пинове като входове или изходи. съдържа също така макрос за честотата на процесора за да може да изчисли време забавянето на функцията __delay_ms(xxxx);

initcpu.c - съдържа важна функция за инициализацията на хардуерните регистри на процесора за всички хардуерни модули. също така прекъсванията, комуникационните модули и регистри от основното ядро на процесора.

initcpu.h - съдържа дефиниции на функциите от initcpu.c

fuse.h - важен файл със описание на всички дефиниции за настройка на хардуерните модули на процесора.
НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ НИЩО ВЪВ ТОЗИ ФАЙЛ !!!! ЩЕ УНИЩОЖИТЕ ФЮЗОВЕТЕ НА БУУТ ЛОАДЕРА
И ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СПИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ПРОЦЕСОРА !!!!

ADC_manager.h - файлът съдържа дефиниции и функции за управление на АЦП каналите на процесора, като имате избор между измерване със резолюция 8, 10, 12 бита. настройката на хардуерните регистри е стандартна, като имате пълна свобода на действие във вашият софтуер. във пдф файла със техническата документация на процесора е описано кой регистър за какво е и как да се настрои.

portRApins.h - файлът съдържа описание и функции за всички пинове от шина RA, които могат да бъдат настройвани поотделно като входове, изходи, ацп канали, пинове със функции със специално предназначение и други. имената на функциите са ясно показани какво правят за дадения пин.

portRBpins.h - файлът съдържа описание и функции за всички пинове от шина RB

portRCpins.h - файлът съдържа описание и функции за всички пинове от шина RC
portRDpins.h - файлът съдържа описание и функции за всички пинове от шина RD
portREpins.h - файлът съдържа описание и функции за всички пинове от шина RE

EEPROM_lib.h - функции и описание на регистри за работа със ЕЕПРОМ паметта. има и примерен код за употреба на функциите.

timer2.h - функции за работа със осем битов таймер TMR2. настроен е да работи БЕЗ ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ. във примерите ще се намери и допълнителен код за употреба на таймера във различни приложения.

timer4.h - също като ТАЙМЕР 2
timer6.h -  - също като ТАЙМЕР 2
LCD_Serial_4094.h - файлът съдържа функции за работа със стандартно ЛЦД /LCD/ дисплей. схемата на лцд дисплея използва преместващ регистър 74HC4094 за спестяване на пинове от процесора. със този шифт / преместващ / регистър се използват само два пина от процесора. има функция както за показване на чисти текстови съобщения, така и за показване на стойности директно от променливи про време на работа на процесора. във примерите ще има много софтуер за различни приложения и кое как се прави.