ПЛАТКА - КОНВЕРТОР - USB - RS232 - ПРОИЗВЕДЕНА - конвертора е чип CH340G със вход стандартно USB 2.0 към изход RS232 със допълнителен порт за системинте сигнали, както и светодиоди за сигнализация на налична комуникация в двата пина за приемане и предаване TX / RX.