полезни линкове

https://www.youtube.com/@MousaSimpleProjects - много видеота за програмирането и електрониката, симулации, кодове всичко :)

http://www.math.bas.bg/infos/index.html - задачи по програмиране от всички години от състезания в България и международни също

https://arena.olimpiici.com/#/ - задачи по програмиране от всички години от състезания в България и международни също

https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender - ардуино фреза с програма за компютъра

https://www.youtube.com/watch?v=EvBrQWtaWxI&ab_channel=MrInnovative - ардуино фреза с програма за компютъра в горния линк

https://wokwi.com/ - симулация на ардуино платки, ПИКО ПЛАТКИ, ЕСП32 и другите. бива има директен компилатор и е изцяло в браузъра.

https://github.com/microchip-pic-avr-examples - microchip github