ARDU BOARD PRO - бред борд с екстри за начинаещи и специалисти

1 | 2 | 3 | 4

Previous ◁ | ▷ Next

ARDU BOARD PRO - наличност

полезни линкове

https://www.youtube.com/@MousaSimpleProjects - много видеота за програмирането и електрониката, симулации, кодове всичко :)

http://www.math.bas.bg/infos/index.html - задачи по програмиране от всички години от състезания в България и международни също

https://arena.olimpiici.com/#/ - задачи по програмиране от всички години от състезания в България и международни също

https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender - ардуино фреза с програма за компютъра

https://www.youtube.com/watch?v=EvBrQWtaWxI&ab_channel=MrInnovative - ардуино фреза с програма за компютъра в горния линк

https://wokwi.com/ - симулация на ардуино платки, ПИКО ПЛАТКИ, ЕСП32 и другите. бива има директен компилатор и е изцяло в браузъра.

https://github.com/microchip-pic-avr-examples - microchip github

https://dotnetfiddle.net/ - C# компилатор в нета

http://karadev.net/basto/?dir=PROTEUS_DRIVER_FOR_ARDUINO <> драйвер за ардуино няколко модлеа, най-използваните за ПРОТЕУС симулация. четете на статията на сайта в раздел arduino проекти

https://github.com/SbySpasov - Peripheral low level library for PIC32MZ microcontrollers

https://www.rsntr.com/ - РЕЗОНАТОР - електронна лаборатория София

https://teenovator.bg/ - Тийноватор се реализира пилотно в България от учебната 2018-2019 година, когато в програмата участват общо 50 ученици от четири столични училища. За пет години расте с повече от десет пъти и в учебната 2022-2023 година участват близо 650 ученици от 33 български града и 80 ментори – предприемачи от всички сфери на бизнеса.