RGB ЕКРАН 6 МЕТРА

нова функция в софтуера на таблото >>> УВЕЛИЧЕНИ СА БРОЯТ НА МАТРИЦИТЕ НА РЕД В ГРАФИЧНИЯТ ЕКРАН !!!!

НОВИЯТ ПРОЦЕСОР, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪВ СИСТЕМАТА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БРОЙ НА МАТРИЦИТЕ НА РЕД ДО 24 БРОЯ RGB ЗА ВСЕКИ ЕДИН РЕД !!!!            за контакти и поръчки 0887284901

24 МАТРИЦИ НА РЕД ПРИ 16 РЕДА НА ЦЯЛОТО ТАБЛО Е РАЗМЕР 6,20 МЕТРА ДЪЛЖИНА НА 3 МЕТРА ВИСОЧИНА НА ЦЕЛИЯТ RGB ЕКРАН !!!!

 

 

 

  

 

 

В програмата за управление на графичната информация на RGB таблото е добавена функция за ДИРЕКТНО ВЪВЕЖДАНЕ ОТ КЛАВИАТУРА. това ще помогне на операторите да променят текста на таблото веднага, без да има нужда от графична обработка в програми като фотошоп и други.

Добавени са и няколко контролни бутона директно във същото меню, които дават възможност да се контролира разстоянието между редовете на буквите както и разстоянието от горния хоризонтал на текста спрямо първият ред светодиоди на първият ред от матриците.

Добавена е функция за контрол на предаваната информация през обратна връзка към компютъра, за да се види потока на данни които преминават през кабелната връзка.

Настройката на различните шрифтове можете да направите през стандартно меню за шрифтове от уиндоус, като имате възможност за контрол на големината на буквите, наклони, удебеляване, цвят, както и кирилизацията на тези шрифтове които съдържат кирилските букви.

Удобни бутони за контрол на функции от другите мнюта ще бъдат добавени по-късно, като това ще бъдат за директне запис в паметите, както и някои други.

Системата има възможност за свързване на няколко дисплея с рамзер 6 на 3 метра, като на всеки ред максимум матрици могат да бъдат 24 броя.

Новият процесор има достатъчно мощност да ги управлява всичките 24 броя матрици на ред, без нежелани ефекти про показване на графичната информация.

разгледайте снимковият материал, ако има някакви въпроси на телефоните и ел. поща на сайта.

  

 

  

 

  

четири релета с дисплей

четири релета с дисплей представлява тестова платка за термодатчици с показания на лцд дисплей. на линка има снимки и графики на платката и пдф файлове със схемата. софтура ще си го напишете сами. очаквайте клип със работата на контролера. в момента има свързани датчик за температура и влажност комбиниран, един температурен датчик цифров с аналогов изход и два цифрови темературни датчици за сравнение на измеранията един спрямо друг. има и един фото резистор който дава показания в десетичен вариант от 0 до 255 на осветеността.

свързаните бутони и софтуера за тях ще бъдат активирани по-късно, като за това ще има клип с демонстрация на работата.

 

link за другите файлове >>> http://karadev.net/basto/4releta/

    

 

 

  

описание на платка с 4 релейни изхода - описанието е след първата 3D графика на платката
--------------------------------------
Гъвкаво решение в електрониката за вашите конкретни проекти при управление на входящи данни от датчици от всякакъв тип цифрови и/или аналогови величини.

Платката представлява процесорно управление на релейна система със 4 релета с оперативно напрежение 12V или 24V и напрежение на контактите до 250V/10A с 1 нормално отворен и 1 нормално затворен контакт. Процесорът който се използва в тази платка е от ново поколение модел 16F1827/47. Всеки един от четирите от входа поотделно на платката може да бъде програмиран както за обработка на аналогови сигнали така и за цифрови сигнали. Има налична светодиодна индикация за управляващ сигнал от процесора, както и от изходният пин на транзистора на всяко едно реле. Поставени са и контролни точки за следене на сигналите и напреженията при употреба на изходите на платката без някое от релетата. Входовете са напрвени за избор на напрежение на датчиците с възможност за избор между 5V и 12V, за допълнителни напрежения може да се монтират ръчно други стабилизатори за съответните напрежения на даденият датчик. светодиода индикация за подаден упраляващ сигнал от датчика при избор на входовете във цифров режим. Светодиодна индикация за захранващите напрежения от входящото до 24V, стабилизираното 12V и стабилизираното 5V. Контролни пинове на захранващите и стабилизираните напрежения, клеморед 3 пина за релетата, клеморед 3 пина за входовете, клеморед 2 пина за захранващото напрежение, както и диод за предпазване от обръщане на поляритета при монтаж.

ПРОЕИЗВЕДЕНАТА ПЛАТКА С ЧЕТИРИ РЕЛЕТА: някои допълнения в проекта са добавени по заявка на клиент в по късен момент, крайният вариант на произведената платка ще бъде както на проекта

 

3D ПРОЕКТА НА СЪЩАТА ПРОИЗВЕДЕНА ПЛАТКА :

 

Разширителният порт може да се използва ВЪВ ВАШИЯТ КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ за монтаж на други разширителни платки като - допълнителен блок релета, допълнителен блок входове аналогови и/или цифрови, цифрови LCD 16x2 стандартни дисплеи, различни видове комуникационни платки за различните стандарти като - RS-232, RS-485, LAN от/към RS-232, GSM модули за GPRS, SMS съобщения. допълнителни светодиодни блокове, както и 7 сегментни цифрови индикатори и други модули според вашето задание.

Монтажът на платката може да бъде осъществен както в пълен вариант на проектираната схема, така и в непълен вариант, конкретно според вашето задание като предварително указвате какво ще управлявате с тази плакта, какви са входящите датчици и данни от други системи, какви допълнителни модули ще има на разширителния порт и други подробности.

Софтуерът за процесора който управлява тази платка, ще бъде написан според вашето задание за входящи данни и изходящи управлявани товари. Софтуерът се конкретизира изключително според монтираните на платката електронни елементи за вашият конкретен проект. За по-големи количества могат да бъдат избирани варианти за монтаж КАТО ЗА КОНКРЕТНИТЕ БРОЙКИ СЕ ЗАПИСВА КОНКРЕТНИЯТ СОФТУЕР. В различните варианти на монтаж софтуеръщ ще управлвява монтираните на платката елементи и ще следи и обработва входящите величини от датчиците монтирани във вашият обект.

Промяна, допълнение и нововъведения във софтуерът са възможни по всяко време, в зависимост от вашите конкретни изменения на средата в която работи платката.

Пълна поддръжка, ремонт и сервиз са основните допълнения в офертата. Елементите са закупени от вносители в България, произведените печатни платки са от български производители, а монтажът и програмирането на софтуера за вашите конкретни задания са В БЪЛГАРИЯ !!!! екипът специалисти които работят върху създаването на софтуера са специалисти с дългогодишен стаж и огромен опит в програмирането на просецори, проектирането на електронни устройства и печатни платки за много индустриални и комуникационн фирми. Имаме реализирани проекти във всички сфери на производството, земеделието, животновъдството, веселието и забавлението, както и в обучението и практиката на млади специалисти.

1. входове аналогови-цифрови   - 3 броя
2. входове само цифрови        - 1 брой
3. изходни релета 12V-24V      - 4 броя
4. разширителен порт 8 бита
   за допълнителни модули за
   индикация и комуникация     - 1 брой
5. захранващ модул 12V-24V     - 1 брой
6. джъмпер за датчиците 5V-12V - 4 броя
7. светодиоди за индикация     - 11 броя
8. диоди за стабилизация на
   цифровите входове до 4.7V   - 4 броя
9. клеморед с 3 пина
   за входовете и изходите     - 8 броя
10. захранващ келморед 2 пина  - 1 брой
11. диод за защита от обратна
    полярност на захранването  - 1 брой
12. стабилизатори на входящи
    напрежения на 5V и 12/24V  - 2 броя
13. контролни пинове за
    входовете и изходите       - 12 броя
14. филтриращи елементи за
    захранването и             - 4 броя

Добавени са портове за захранващо напрежение на разширителните модули за по удобна употреба от потребителите. Означенията за всички волтажи са написани на платката, за повече информация може да прочетете пълното описание във инфо файла по-късно.

ГРАФИЧЕН ОРИГИНАЛ НА ПЪТЕЧКИТЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПЛАТКАТА :

  

 

ПЛАТКАТА 3D ВАРИАНТ БЕЗ ЕЛЕМЕНТИТЕ :

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

пикселна RGB лента с редактор на ефекти

пикселна RGB лента с редактор >> техническо описание и работа с контролера за цветна пикселна лента

>> http://karadev.net/basto/pixel_rgb_soft/pixel_rgb_editor_V1.36.rar

ПЛАТКАТА И СОФТУЕРА КАКТО И ЦЕЛИЯТ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН ИЗЦЯЛО В БЪЛГАРИЯ, НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС ЧУЖДИ ПРОДУКТИ, ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОЧАКВАЙТЕ ВИДЕО КЛИПА СЪС РАБОТАТА НА КОНТРОЛЕРА И РЕДАКТОРА КЪМ НЕГО КАКТО И СЪС ПРОГРАМИРАНИТЕ ОТ НАС ЕФЕКТИ :)

  

 

             

 

пикселната лента е поредица от RGB светодиоди като във всеки един светодиод има процесор. чрез специален протокол управляван от процесор може да светнете всеки един светодиод със определен цвят. за разлика от нормалната RGB лента пикселната може да светне не само основните, но и цвят по желание със точно определено съотношение между трите основни цвята. обикновенната RGB лента светва цялата е един цвят, като заедно с основните три имате още четири цвят, което прави общо седем. при пикселната лента имате първо възможност за светване на всеки светодиод поотделно както и много цветове на брой.

точно тази възможност на нашият контролер и редактот ви дават за да може да си управлявате вашите светлинни проекти в рекламата и забавлението.

контролерът представлява процесорно управление с два канала за пикселни ленти с дължина до 300 светодиода на канал. имайте предвид че пикселна лента със размерност 60 RGB светодиода на метър е дълга 5 метра. ако искате нашият контролер да управлява такава дължина на канал, ще ви трябва достатъчно мощно захранване за могат двата канала по 300 /триста/ светодиода да показват вашите ефекти до последния светодиод.

 

   

 

  

контролерът е реализиран с процесор модел PIC18F25J50. този процесор разполага със достатъчно рам памет и хардуерни ресурси за да управлява двете пикселни ленти с 300 дветодиода всяка. има директен усб/USB/ вход през който с редактора за ефектите може да си програмирате и тествате всякакви светлинни ефекти за реклама, осветление, забавление, музикални и други проекти. процесорът е управляван от сложен софтуер записан в него, като за самите ефекти e предвидена външна памет със голям капацитет за запис на ефектите директно от програмата на компютъра.

ВАЖНО Е ДА ЗАПОМНИТЕ ЧЕ >>> КОНТРОЛЕРЪТ РАБОТИ САМО СЪС +5 V / ВОЛТА / ПЕТ ВОЛТОВ АДАПТЕР КАКТО И САМАТА ЛЕНТА МОДЕЛ 2812 !!!! АДАПТЕРЪТ +5 ВОЛТА ЗАХРАНВА ЕДНОВРЕМЕННО И ЛЕНТАТА И КОНТРОЛЕРА !!! ВСЯКО ДРУГО НАПРЕЖЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ +5 ВОЛТА ЩЕ ИЗГОРИ ВЕДНАГА И ЛЕНТАТА И КОНТРОЛЕРА !!!!

тъй като на пазара се предлагат и пикселни ленти на +12V/волта/ дванадесет волта, за тях ще има друг контролер, който ще може да ги управлява. схемното решение на контролера за +12 волта е друго както и софтуера също, защото има ленти които са цветни RGB+W със допълнителен бял светодиод. има и ленти които са пак на +12 волта със допълнителен един топло бяло и един студено бяло добавени светодиоди.

ВНИМАНИЕ С ПОСОКАТА НА ЛЕНТАТА !!!! ТОВА СЪЩО Е МНОГО ВАЖНО ПРИ МОНТАЖА !!! на всички пикселни ленти има стрелка която показва посоката на предаване на данните !!! тази стрелка винаги трябва да бъде в посока ИЗХОДЯЩА ОТ ЕДИН ОТ ДВАТА КАНАЛА НА КОТРОЛЕРА !!!! обяснявам със нагледно показно. ако това е платката на контролера означена със квадрат, острието на стрелката винаги да сочи напред !!!!! []--> скобите са куплинга където се монтира кабела за изхода, а стрелката е напечатана на гърба на лентата или на лицето на лентата до всеки един светодиод !!!!! ще дадем нагледен снимков материал !!!

внимавайте също да не давате на късо по невнимание захранващите кабели на самата лента към изходите на контролера !!!! това ще доведе до моментално късо вътре в процесора и до изгаряне на изхода му !!!!

ако при монтаж на самата лента, допуснете механична повреда по дължината на самата лента, може да се получи прекъсване на работата като не светва нищо или да получите различни цветове от зададените във вашите ефекти в редактора. няма нищо страшно, просто отстранете дефектиралата част от лентата и презапоете здравата лента / КАТО СПАЗВАТЕ ПОСОКАТА НА СТРЕЛКАТА !!!!/ към вече монтираната предходна здрава лента към контролера.

дължината на кабелите които свързват лентата и контролера се старайте да не бъдат по дълги от 10-15 сантиметра. имайте предвид че първата контактна площадка на първият светодиод е вход към процесор монтиран вътре във светодиода и неговият вход за данни е чуствителен на смущения поради дългите свързващи кабели. конструкцията в която ще вградите пикселната лента може би ще закрие няколко от първите светодиоди, но съм сигурен че това няма да е проблем за вашите проекти.

здравейте клиенти и колеги, ще ви представим нашият нов продукт за пикселните ленти, който се състои от платка с процесорно управление с два канала и софтуер-редактор за уиндоус с който може да си правите собствени ефекти за вашите светлинни проекти. ще ви покажем директно работата на управлението, както и ще ви прочета техническата информация и други данни за правилната работа със пикселното управление и редактора за ефектите.

техническо описание и работа с контолера за цветна пикселна лента

контролерът представлява процесорно управление с два канала за пикселни ленти с дължина до 300 светодиода на канал. имайте предвид че пикселна лента със размерност 60 ргб светодиода на метър е дълга 5 метра. ако искате нашият контролер са управлява такава дължина на канал, ще ви трябва достатъчно мощно захранване за могат двата канала по триста светодиода да показват вашите ефекти до последния светодиод.

видове пикселни ленти са :
чисто RGB - 1 червен, 1 зелен, 1 син светодиод, вариант в един корпус или в отделни корпуси.

RGB+W - 1 червен, 1 зелен, 1 син светодиод, 1 бял светоиод вариант в един корпус или в отделни корпуси

RGB+W-cold+warm - 1 червен, 1 зелен, 1 син светодиод, 2 бели светоиода - един студено бяло, 1 топло бяло.

варианти на пикселни ленти има в различните производители, така че ако се снабдите с лента която не се поддържа от нашият контролер или имате проблем със задаването на светлинните ефекти веднаги ни потърсете да решим вашият проблем.

спазвайте правилата за мощността на захранването на лентите защото при пикселните ленти със бял светодиод се иска доста мощни захранвания в зависимост от дължината на вашият светлинен проект. за лентите без бял или бели светодиоди, може да ползвате захранвания със по-малка мощност, но все пак имайте предвид, че дължините на лентите са големи и ще са необходими мощни захранвания за да работи правилно цялата система.

ако се получат неретмични светещи ДЕФЕКТИ във програмите които се записалив контролера, проверете температурата на захранващият модул или модули и веднага изключете за да не изгорите както лентата така и управлението. за да се избегне това претоварване, добавете нов захранващ кръг към вашата система за да се намали консумацията на предходните захранвания и да се постигне стабилна работа на светлинния пороект.

контролерът е реализиран с процесор модел PIC18F25J50. този процесор разполага със достатъчно рам памет и хардуерни ресурси за да управлява двете пикселни ленти с 300 дветодиода всяка. има директен усб/USB/ вход през който с редактора за ефектите може да си програмирате и тествате всякакви светлинни ефекти за реклама, осветление, забавление, музикални и други проекти. процесорът е управляван от сложен софтуер записан в него, като за самите ефекти e предвидена външна памет със голям капацитет за запис на ефектите директно от програмата на компютъра.

ВАЖНО Е ДА ЗАПОМНИТЕ ЧЕ >>> КОНТРОЛЕРЪТ РАБОТИ САМО СЪС +5V/ВОЛТА/ ПЕТ ВОЛТОВ АДАПТЕР КАКТО И САМАТА ЛЕНТА МОДЕЛ 2812 !!!! АДАПТЕРЪТ +5 ВОЛТА ЗАХРАНВА ЕДНОВРЕМЕННО И ЛЕНТАТА И КОНТРОЛЕРА !!! ВСЯКО ДРУГИ НАПРЕЖЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ +5 ВОЛТА ЩЕ ИЗГОРИ ВЕДНАГА И ЛЕНТАТА И КОНТРОЛЕРА !!!!

тъй като на пазара се предлагат и пикселни ленти на +12V/волта/ дванадесет волта, за тях ще има друг контролер, който ще може да ги управлява. схемното решение на контролера за +12 волта е друго както и софтуера също, защото има ленти които са цветни RGB+W със допълнителен бял светодиод. има и ленти които са пак на +12 волта със допълнителен един топло бяло и един студено бяло добавени светодиоди.

ВНИМАНИЕ С ПОСОКАТА НА ЛЕНТАТА !!!! ТОВА СЪЩО Е МНОГО ВАЖНО ПРИ МОНТАЖА !!! на всички пикселни ленти има стрлка която показва посоката на предаване на данните !!! тази стрелка винаги трявба да бъде в посока ИЗХОДЯЩА ОТ ЕДИН ОТ ДВАТА КАНАЛА НА КОТРОЛЕРА !!!! обяснявам със нагледно показно. ако това е платката на контролера означена със квадрат, острието на стрелката винаги да сочи напред !!!!! []--> скобите са куплинга където се монтира кабела за изхода, а стрелката е напечатана на гърба на лентата или на лицето на лентата до всеки един светодиод !!!!!

внимавайте също да не давате на късо по невнимание захранващите кабели на самата лента към изходите на контролера !!!! това ще доведе до моментално късо вътре в процесора и до изгаряне на изхода му !!!!

ако при монтаж на самата лента, допуснете механична повреда по дължината на самата лента, може да се получи прекъсване на работата като не светва нищо или да получите различни цветове от зададените във вашите ефекти в редактора. няма нищо страшно, просто отстранете дефектиралата част от лентата и презапоете здравата лента / КАТО СПАЗВАТЕ ПОСОКАТА НА СТРЕЛКАТА !!!!/ към вече монтираната предходна здрава лента към контролера.

в някои ленти доставени от китай може да се случи да са обърнати цветовете червено със зелено. това означава че когато в програмата записвате команда за червен цвят на лентата ще се появи зелен светещ ефект за съответната команда както и за всички останали команди. това да не ви притеснява случва се също и при номалните RGB ленти. производителят е объркал редът на цветовете в пикселната лента, а понякога и на нормалните се случва да е маркиран цветът със зелено, а да свети синьо или червено. за това тествайте лентата която монтирате през менюто в програмата за знаете кой цвят записан в команда отговаря на реалния в монтираната лента.

програмата ще предлага удобен начин за коригиране на тази грешка със разменените цветове, така че при писане на командите да светне това което сте записали в програмата за всеки един канал поотделно.

дължината на кабелите които свързват лентата и контролера се старайте да не бъдат по дълги от 10-15 сантиметра. имайте предвид че първата контактна площадка на първият светодиод е вход към процесор монтиран вътре във светодиода и неговият входа за данни е чуствителен на смущения поради дългите свързващи кабели. конструкцията в коят ще вградите пикселната лента може би ще закрие няколко от първите светодиоди, но съм сигурен че това няма да е проблем за вашите проекти.

видове RGB ленти

видове RGB ленти

1. пикселна RGB лента -  тази лента представлява поредица от стандартни RGB светодиоди модел RGB_5050, като във всеки един светодиод производителя е вградил кристал на процесор, който да управлява трите основни цвята чрез софтуерен протокол от данни. данните за различните цветове на ВСЕКИ ЕДИН СВЕТОДИОД се подават от процесорен контролер, който спазва протокола от данни във информационния поток подаван към цялата редица светодиоди. производителят е дал подробен описателен файл със времевите константи както и цялата битова и байтова информация, която трябва да се подаде към всеки един светодиод за да се получи кадър от светлинен ефект. след това следващият кадър и така докато се постигне желаният светлинен ефект на цялата цветна поредица.

техническа информация - ЗАХРАНВАНЕ САМО +5 ВОЛТА !!!! обърнете внимание на напечатаните надписи на лентата, защото рискувате да повредите цялата поредица от светодиоди, АКО ПОДАДЕТЕ ЗАХРАНВАНЕ РАЗЛИЧНО ОТ +5 волта. за да стартирате пикселната лента имате да запоите три кабела към нея.

НЕОБХОДИМИ КАБЕЛИ : 1. кабел за стандартно импуслно захранване +5 пет волта с мощност минимално 3 три ампера за дължина на лентата един метър и половина 1.5м. за по големи дължини на пикселната и/или пикселните ленти във вашият рекламен проект ще са необходими няколко захранвания от +5 пет волта за да се постигне както и разделителна мощност на проекта, така и стабилност при работа на всички пикселни ленти.

2. кабел за данни към всяка лента. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОСОКАТА НА СТРЕЛКАТА НАПЕЧАТАНА НА ЛЕНТАТА !!!!! КАКТО И НА НАДПИСИ DI и DO !!!

DI - data input - означава че това е входа на следващият светодиод в поредицата на пикселната лента. като се има предвид че това е входа за данни на вграденият във светодиода процесор ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ЗАПОИТЕ ТОЗИ КАБЕЛ НА МАСА ИЛИ КЪМ НЯКОЙ ДРУГ КАБЕЛ ЗАЩОТО ЩЕ ПОВРЕДИТЕ СВЕТОДИОДА А МОЖЕ И ЦЯЛАТА ПОРЕДИЦА !!!!! ПРИ МОНТАЖ НА ЛЕНТИТЕ КЪМ КОНТРОЛЕРА ЗА ПИКСЕЛНАТА ЛЕНТА ОЗНАЧЕНИЯТА НА ЛЕНТАТА И ОЗНАЧЕНИЯТА НА КЛЕМОРЕДА НА КОНТРОЛЕРА ТРЯБВА ДА СЪВПАДАТ ИНАЧЕ ЩЕ СЕ ПОВРЕДИ ИЗХОДА НА ПРОЦЕСОРА КАКТО И ВХОДА НА СВЕТОДИОДА И ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СМЯНА НА ЦЕЛИЯТ ПРОЦЕСОР И ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗГОРЕЛИЯТ СВЕТОДИОД ОТ ПОРЕДИЦАТА.

DO - data output - контактната площадка със този надпис остава СВОБОДНА ОТ КАБЕЛИ, след като отрежете лентата със необходима дължина. това е изхдният пин на вграденият в светодиода процесор и след като сте отрязали лентата най-добре е да изолирате края на лентата със подходящ материал като изолирбанд, хартиено тиксо, каквото имате в наличност.

изолирайте и трите контакни площадки на лентата с парче изолирбанд за да сте сигурни че няма да се получи някаква нередност по време на монтажа или в по късен момент. с течение на времето може да се получи намокряне, конденз при различни затворени конструкци и други проблеми.

3. кабел за НУЛА ВОЛТА /ground - минус/ маса - това е кабелът които се свързва от захранването към пикселната лента за да се осигури правилно захранване на цялата система за правилна и стабилна работа. при употреба на няколко пикселни конролера и съответният брой ленти и захранвания, САМО И САМО кабелът за маса трябва да бъде свързан към паралелно към всички захранвания за да се постигне синхронизирана захранваща верига със няколко импулсни захранвания и пикселни контролери за постигане на целостта на даден светлинен проект.

4. КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИКСЕЛНАТА ЛЕНТА - нашата фирма е направила контролер за няколко модела на пикселни ленти, както и за обикновенните RGB_5050 и други видове бели, цветни и смесени видове светодиодни ленти. на сайта има достатъчно информация за всики модели контролери, както и софтуер за задаване на ефектите, софтуер за демо варианти на димерите и други програми. всеки от контролерите е представен със достатъчно информация и цена във и-нет магазина, за повече инфо на емайла и телефоните.

 

 

пикселна RGB+W цветна със вграден топло бял светодиод

 

 

 

пикселна RGB цветна със паралелно свързване на светодиодите - ако се прекъсне връзката към един светодиод, следващите след него НЕ СПИРАТ да работят.

  

 

стандартна RGB лента

 

 

стандартна RGB лента със един топло бял и студено бял светодиод

 

 

 

 

стандартна RGB лента

      

 

 

димер 32 канала с дистанционно

описание н контролер 32 канала за управление на товари

за механото-варна на този линк е проекта за платките и тестовия софтуер
>>>
http://karadev.net/basto/rgb32ch_mehanoto/

ОЧАКВАЙТЕ КЛИПА КОЙТО ПОКАЗВА КАК РАБОТИ 32 КАНАЛНИЯ ДИМЕР И КАКВИ СВЕТЛИННИ ЕФЕКТИ СМЕ ПРОГРАМИРАЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОМЕНИ, ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВЪПРОСИ ЗАДАВАЙТЕ НА ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА ЕЛ. ПОЩА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

ХАРДУЕР

контролерът представлява процесорно управление на крайни MOSFET ранзистори в режим превключване и степен на отпушване/димиране/.

броят управлявани канали може да бъде до 32, като комбинациите на свързаните товари е според необходимостта на клиента. произведената платка има 4 бутона за управление на командите, програми, скорости и други функции, които са според желанието на клиента и според неговото приложение в реална среда.

схемното решение е реализирано със средно мощен процесор производство на фирмата микрочип, модел PIC18F4620/виж на сайта на производителя/. максималната скорост на процесора е 40MHZ/мегахерца/, като това гарантира достатъчна скорост на обмен на информацията в периферията на процесора. процесорът разполага с много добра изчислителна мощност, което може да бъде използвано за анализ на данни в реално време и последващо предаване към други процесорни системи и/или компютърни системи за запис, съхранение, контрол от оператори и всякакви други обработки на крайните данни подадени от контролера.
 

      

 

крайните товари в тази платка са управлявани от средно мощни MOSFET транзистори с номинален товар 20A/ампера/. при необходимост могат да бъдат запоени и достатъчно мощни крайни транзистори за директно управление на товари с голяма мощност, като двигатели, нагреватели и други.

в даденият пример на контролера сме използвали светодиодни ленти, като се има предвид че с тези транзистори дължината на лентата за един канал може да стигне до 20 метра. това дава възможност за реализация на големи светлинни проекти в рекламата, осветлението на помещения от всякакъв тип, с възможност за различни комбинации между бели/WHITE/ и цветни/RGB/ ленти. при употреба в окачените тавани, контролерът може да реализира доста сложни светлинни проекти от гипскартон и орнаменти, като с бутоните за управление могат да бъдат управлявани светлинните ефекти и функции на контролера.

в този вариант на производство има и вариант да бъде добавено дистанционно управление от стандартните китайски димери и контролери за ленти, като командите на бутоните на дистанционното се програмират в контролера по желани на клиента. вариант за дистанционно управление са радио дистанционните със 18, 24, 34 бутона, като също има вариант и за добавяне на дистанционни със 4 бутона употребявани за алармените системи. дистанционните с по-малък брой бутони има малко по-голяма сложност на управление на контролера, като предварително се програмират функциите в процесора и се следи пълното описание на командите програмирани предварително. процесорът ще изпълни точно и веднага всяка команда която му бъде подадена чрез което и да е дистанционно, за това потребителят решава кой вариант на дистанционно управление ще бъде най-удобен и бърз както за него така и за други потребители.

 

СОФТУЕР

програмата която е написана и заредена в даденият пример, светва и угасва лентите според тяхната конфигурация в момента. в реален обект и реализация, софтуерът и неговата функционалност ще бъде съобразена със заданието дадено от клиента за реално приложение. светлинните ефекти програмирани в този примерен контролер показват различни цветни конфигурации на крайните товари като вариантите са достатъчно много за да бъде показано действието на контролера.

командите от четирите бутона са програмирани в основната програма предварително по заданието на клиента, като в този вариант добавянето на нови бутони с други функции ще намали броя на каналите за управление. при необходимост от повече бутон има варианти за изпълнение с кабелна или безкабелна система.

представената платка и вариант на софтуер за управление е прототипен, като за проби и варианти на монтаж разполагаме със допълнителни бройки за колеги и клиенти които искат да изпробват собствени системи и варианти на софтуер.

за допълнителни питания и запитвания за варианти на производство и различни количества ни потърсете на телефоните или ел. поща и фейсбук.

Top