каталог продуктова гама, последни продукти, иновации & реклама

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Previous ◁ | ▷ Next

контрол панел с дисплей - контрол панел с десет бутона за управление в различните режими на работа на процесорните контролери с SPI комуникационен интерфейс към други процесорни системи, собствена памет за различните текстови съобщения и екрани, часовник за реално време със сверяване, аларми, календар и други функции. контролният панел може да бъде програмиран за различните режими да действат едни и същи бутони със различни функции според заданието на клиента. вариант за изпълнение е със собствен процесор или за свързване към съществуваща процесорна система с SPI протокол.

  

 

  

 

  

8 релета авто изключване със задаване на времето за изключване

схемата е разработена с цел да се даде възможност на потребителите да използват система за автоматично изключване на осем броя отделни канали. всеки канал има отделен вход за задействане и отделна времезадаваща група за определяне на времето на включено положение. при изтичане на времето съответният канал изключва. независимата работа на всички осем броя канали прави платката необходима при управление на по-опростени механични възли и системи.

време задаващата група са аналогови тримери чрез които може да се настрой времето през което всеки отделен канал да бъде включен.

схемата има контролни светодиоди за визуално потвърждение при получаване на задействащият сигнал и светодиоди за всеки канал поотделно за включено състояние на работещ канал в момента.

 предвиден е бутон с който можете да запаметите всички зададени времеви стойности на всички осем броя канали, което гарантира че при неправилно изменение на дадена стойност платката ще продължи да работи стабилно със старите си стойности. ако желаете да промените дадена стойност от осемте различни, настройте даденият канал и натиснете бутона за запаметяване. платката автоматично ще приеме новата стойност за съответният канал и ще започне нов цикъл на работа с обновената стойност.

в даденият вариант на производство платката разполага със отделна релейна група за всеки от осемте канала. ако в даден вариант не се налага употребата на релета, самите релета мога да бъдат пропуснати при монтажа и крайните товари да се управляват директно от мощните крайни транзистори. варианти за производство има много, според заданието на всеки отделен клиент.

захранването на цялата схема е стандартно +12V, като за вариант със +24V захранване и релета схемата остава същата със малко изменение във захранващия модул.

във схемата е предвиден процесор със допълнителен порт за разширение. към този порт могат да бъдат включени допълнителни модули за управление на схемата, като клавиатури с 10 бутона, дисплей LCD 4 реда по 20 симола на ред, зумери, комуникационни портове, дистанционни управления и други.

входовете за бутоните за подаване на включващ сигнал на всеки отделен канал са направени да задействат от +12/24V. това е проектирано така с цел ако се налага да се изнесат самите бутони на големи разстояния от контролера, дългите кабелни връзки няма да смущават работата на процесора и схемата като цяло.

вместо бутони за ръчно включване могат да бъдат използвани всякакви датчици с краен релеен контакт/нормално отворен/, които да подадат краткотраен импулс за задействане на всеки един от осемте канала поотделно. датчици в машините и механизмите има от всякакъв тип стандартни рид ампули, датчици на хол, фотоклетки и различни видове инфрачервени сензори. достатъчно условие за да задействате даден канал е да се подаде краткотраен импулс на входа след което схемата ще задейства софтуера за да изчисли колко време е необходимо да бъде включен канала. след изтичане на времето каналът ще се изключи независимо от всички останали.

всички стойности са запаметени във вътрешната памет на схемата, като това гарантира стабилна работа по всяко време, тъй като при промяна на температурата в по-дълго време на работа тримерите във време задаващите групи може да си променят стойността.

при необходимост от подаване на други сигнали на входовете на схемата ще се обсъдят според заданието на клиента.

същото е валидно и за светодиодите за подаване на сигнала и светодиодите за текущото състояние на всеки канал поотделно. могат да бъдат изведени на лицев панел на кутия, ел. табло и други монтажни варианти.

времевите променливи за работа на всеки отделен канал могат да бъдат различни. това са предварително зададени в софтуера за всеки канал поотделно времеви диапазони, като тези времена могат да бъдат от няколко милисекунди, секунди, минути или часове. тези различни времеви настройки могат да бъдат зададени по време на създаване на софтуера или с помощта на допълнителен модул с дисплей да бъдат настроени веднага по време на работа на дадена машина.

имайте предвид че на механичните възли и системи им трябва технологично време да променят състоянието си от едно в друго за което, операторите при настройването на времевите променливи трябва да се съобразят с времето за движението на механиката.

когато се изчистят всички механични неточности, можете да използвате бутона за запаметяване на стойностите във вътрешната памет и да задвижите цялата производствена линия на вашият продукт.

с допълнителният модул с дисплей имате възможност както да настройте всеки канал поотделно с голяма точност, така и да прочетете по всяко време стойностите на предварително запаметени стойности от друг контролер.

с допълнителният модул можете да използвате и ръчен режим на работа на всеки един канал поотделно като това може да бъде някакъв вид сервизен режим на механиката, машината или това което управлявате.

видове RGB ленти


1. пикселна RGB лента -  тази лента представлява поредица от стандартни RGB светодиоди модел RGB_5050, като във всеки един светодиод производителя е вградил кристал на процесор, който да управлява трите основни цвята чрез софтуерен протокол от данни. данните за различните цветове на ВСЕКИ ЕДИН СВЕТОДИОД се подават от процесорен контролер, който спазва протокола от данни във информационния поток подаван към цялата редица светодиоди.

 

производителят е дал подробен описателен файл със времевите константи както и цялата битова и байтова информация, която трябва да се подаде към всеки един светодиод за да се получи кадър от светлинен ефект. след това следващият кадър и така докато се постигне желаният светлинен ефект на цялата цветна поредица.


техническа информация - ЗАХРАНВАНЕ САМО +5 ВОЛТА !!!! обърнете внимание на напечатаните надписи на лентата, защото рискувате да повредите цялата поредица от светодиоди, АКО ПОДАДЕТЕ ЗАХРАНВАНЕ РАЗЛИЧНО ОТ +5 волта. за да стартирате пикселната лента имате да запоите три кабела към нея.


НЕОБХОДИМИ КАБЕЛИ : 1. кабел за стандартно импуслно захранване +5 пет волта с мощност минимално 3 три ампера за дължина на лентата един метър и половина 1.5м. за по големи дължини на пикселната и/или пикселните ленти във вашият рекламен проект ще са необходими няколко захранвания от +5 пет волта за да се постигне както и разделителна мощност на проекта, така и стабилност при работа на всички пикселни ленти.


2. кабел за данни към всяка лента. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОСОКАТА НА СТРЕЛКАТА НАПЕЧАТАНА НА ЛЕНТАТА !!!!! КАКТО И НА НАДПИСИ DI и DO !!!
DI - data input - означава че това е входа на следващият светодиод в поредицата на пикселната лента. като се има предвид че това е входа за данни на вграденият във светодиода процесор

ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ЗАПОИТЕ ТОЗИ КАБЕЛ НА МАСА ИЛИ КЪМ НЯКОЙ ДРУГ КАБЕЛ ЗАЩОТО ЩЕ ПОВРЕДИТЕ СВЕТОДИОДА А МОЖЕ И ЦЯЛАТА ПОРЕДИЦА !!!!! ПРИ МОНТАЖ НА ЛЕНТИТЕ КЪМ КОНТРОЛЕРА ЗА ПИКСЕЛНАТА ЛЕНТА ОЗНАЧЕНИЯТА НА ЛЕНТАТА И ОЗНАЧЕНИЯТА НА КЛЕМОРЕДА НА КОНТРОЛЕРА ТРЯБВА ДА СЪВПАДАТ ИНАЧЕ ЩЕ СЕ ПОВРЕДИ ИЗХОДА НА ПРОЦЕСОРА КАКТО И ВХОДА НА СВЕТОДИОДА И ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СМЯНА НА ЦЕЛИЯТ ПРОЦЕСОР И ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗГОРЕЛИЯТ СВЕТОДИОД ОТ ПОРЕДИЦАТА.


DO - data output - контактната площадка със този надпис остава СВОБОДНА ОТ КАБЕЛИ, след като отрежете лентата със необходима дължина. това е изхдният пин на вграденият в светодиода процесор и след като сте отрязали лентата най-добре е да изолирате края на лентата със подходящ материал като изолирбанд, хартиено тиксо, каквото имате в наличност.
изолирайте и трите контакни площадки на лентата с парче изолирбанд за да сте сигурни че няма да се получи някаква нередност по време на монтажа или в по късен момент. с течение на времето може да се получи намокряне, конденз при различни затворени конструкци и други проблеми.


3. кабел за НУЛА ВОЛТА /ground - минус/ маса - това е кабелът които се свързва от захранването към пикселната лента за да се осигури правилно захранване на цялата система за правилна и стабилна работа. при употреба на няколко пикселни конролера и съответният брой ленти и захранвания, САМО И САМО кабелът за маса трябва да бъде свързан към паралелно към всички захранвания за да се постигне синхронизирана захранваща верига със няколко импулсни захранвания и пикселни контролери за постигане на целостта на даден светлинен проект.


4. КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИКСЕЛНАТА ЛЕНТА - нашата фирма е направила контролер за няколко модела на пикселни ленти, както и за обикновенните RGB_5050 и други видове бели, цветни и смесени видове светодиодни ленти. на сайта има достатъчно информация за всики модели контролери, както и софтуер за задаване на ефектите, софтуер за демо варианти на димерите и други програми. всеки от контролерите е представен със достатъчно информация и цена във и-нет магазина, за повече инфо на емайла и телефоните.

 

пикселна RGB+W цветна със вграден топло бял светодиод

 

пикселна RGB цветна със паралелно свързване на светодиодите - ако се прекъсне връзката към един светодиод, следващите след него НЕ СПИРАТ да работят.

 

стандартна RGB лента

 

стандартна RGB лента със един топло бял и студено бял светодиод

 

USB към RS-485 конвертор за двупосочна едновременна комуникация между програмите в компютърните системи и всеки един процесорен контролер. захранването може да бъде директно от USB порта или от външен адаптер, като за това софтуера е различен само за конвертора.

 

двупосочен едновременен конвертор RS-232 << = >> RS-485 FULL DUPLEX
приемо-предавателен конвертор с две отделни независими двупроводни линии за приемане и предаване на данни на разстояние до 1500 метра
описание на конвертора - принцип на работа


1. схемата и изработената платка представлява стандартен конвертор от
стандарта на серийна комуникация RS-232 към серийна комуникация RS-485.
разстояние на обмяната на данни е допустима при различните скорости.
при скорост 9600kb/s далекобойността на свръзката може да достигне 1500 метра, без загуба на данните по двупроводна линия. при скорост 19200kb/s информационният поток има далекобойност до 1000 метра, като гарантира стабилност на линията и предаваната по нея информация. при най-високата скорост 115200kb/s разстоянието не бива да преминава границата от 500 метра, като предаваните данни между двете комуникиращи системи могат да бъдат сравнени дали са 100% предадени и 100% приети.

 
конвертора е приемо-предавателна схема, която едновременно може да приема и да предава данните от и към дадено устройство. двупроводните комуникационни линнии са независими една от друга, като това осигурява максимално бърза комуникация от и до процесорните системи, стационарни компютри, сървърно оборудване, сървърно настроени компютри и други електронни блокове.


платката разполага със два чипа за преобразуване на сигнала от стандарта RS-232 към RS-485, като съответно единият е настроен да предава, а другият да приема информационният поток между процесорните системи. този стандарт се нарича пълен дуплекс, което означава че не се налага програмистите да настройват софтуера в режим на изчакване на единият канал за да предава другият. двата канала на приемане и предаване на информацията си работят едновременно на една и съща скорост като това постига ефекта на максимална скорост на обмен на данни във вашите системи.


изработената печатна платка има защитен екран от двете страни, за премахване на смущения при употреба в промишлени процеси, системи с висока степен на електрически смущения, статично електричество, промишлени комуникации със високо монофазно и трифазно напрежение и други промишлени нефилтрирани комуникационни системи и комуникации. комплект филтриращи кондензатори за осигуряване на качествена работа на схемата при приемане и предаване на информацията на двете отделни линии RX и TX на отдалеченото разстояние.


 захранването на схемата е стандартно +12V/волта/, консумацията на ел. мощност е около 100 милиампера, има светодиодна индикация за входящо напрежение, както и светодиодна индикация за двата независими канала на приемане и предаване на информацията.
стандартен дублиран клеморед за удобна работа на монтажниците на обектите, както и стандартна букса сериен порт RS-232 за входящите данни от компютърна система.
по желание промяната на сега монтираните клемореди и букси могат да бъдат сменени според желаните на клиента.
за контакти и поръчки - 0887 28 49 01 <> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top