Print
ПЛК - 16 входно/изходни канала+LCD. проект за плк /програмируем логически контролер/ е на дневен ред за проектиране и производство във фирмата.

ПЛК - 16 вх./изх. канала+LCD. проект за плк /програмируем логически контролер/ е на дневен ред за проектиране и производство във фирмата. ОЧАКВАЙТЕ ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛЕРА И НЕГОВИТЕ ВАРИАНТИ НА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ МОДУЛИ.