димер 15 канала с pic 16F1827/47

ПРОМЯНА В МОНТАЖНАТА СХЕМА !!!! ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ И НАПРАВЕТЕ КАКТО СЪМ ПОКАЗАЛ НА СНИМКИТЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА МОНТАЖНАТА ПЛАТКА И ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОПИСАНИЕТО !!!!

  

 

1. скъсайте пътечката на бутона, както съм показал на СНИМКАТА, за да може от страната на елементите да запоите правилно мостовете ЗА >>>  ДА НЕ ДАДЕ НА КЪСО !!!! ПОВТАРЯМ >>> ДА НЕ ДАДЕ НА КЪСО !!!!

монтирайте мостовите връзки както съм показал на снимката, след като скъсате едната пътечка на бутона от страната на елементите моста който е запоен от пина на бутона ще бъде свързан към съпротивлението.

2. софтуера ще бъде съобразен с тази промяна, така че когато е готов ще си работи нормално без да се налага други монтажни промени

3. за този вариант на димера, този процесор 16F1827/47 отпада, тъй като няма една особенно важна функция във хардуерните прекъсвания на пиновете и защото не му стигат 2 пина за още два бутона.

функцията се казва >>> ИНТЕРУПТ ОФ ЧЕНДЖ >>> INTERRUPT OF CHANGE >> IOC, като осигурява лесно и бързо писане на софтуера, както и много добра и правилна работа на процесора при появяване на хардуерно прекъсване към даден пин на процесора от външен хардуер, модул, релейни системи и контакти, датчици и други.

на 3D графиките не са направени промени, те са за общ изглед на монтажа на платката, крайният вариант са СНИМКИТЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПЕЧАТНАТА ПЛАТКА.

4. Новият процесор който ще се ползва е 16F1829 - можете да го намерите на страницата на MICROCHIP, и да разгледате документацията. ще има нов проект със необходимите още 2 бутона, като ще станат общо 3 бутона за управление на ефектите, скоростите и цветовете на димера.

5. предстои да се изработи дистанционен ИНФРА ЧЕРВЕН модул с МНОГО БУТОНИ за новият модел, както и за 5 каналния димер със процесора 12F1840

димер 15 канала описание - техническа спецификация

1. процесор 16F1847 - microchip - с размер на флаш паметта 14Кв килобайта. брой на пиновете 18, като входни 1, захранване 2, 15 входно/изходни за работа с периферни устройства.

2. захранване на димера - стандартно еднополярно захранване +12V волта напрежение с мощност съобразена с дължината на лентите които ще управлявате. филтриращи кондензатори включени преди стабилизиращия блок за процесора. може да бъде захранван с адаптер +12V волта с по малка мощност между 1,5А и 3А ампера.

3. захранване на процесора - стабилизирано +5V волта, включено директно към входящото на димера. филтриращи кондензатори осигуряват правилна и стабилна работа на процесора по време на изпълнение на светлинните ефекти.

4. крайни стъпала за лентите - мощни 20А амперови полеви транзистори /MOSFET/ свързани към процесора получаващи и изпълняващи команди в зависимост от вашата програма записана в процесора.

5. клеморед за свързване на лентите/ел.товари - стандартен 15А амперов клеморед за кабели за свързване на електрическите товари към управляемите канали.

6. бутон/и за управление на програмите - в този вариант на димера има само един бутон за изпълнение на даден ефект. в следващия вариант на димера ще има нов процесор с възможност за 3 бутона за смяна на режимите на работа, както за управление параметрите на дадена програма по време на изпълнение. примерно в програма за димиране ще може да избирате различни цветове, скорости и комбинации между каналите които се димират в дадената програма. това ще бъде във нов вариант на димера тъй като в сегашния с този процесор не позволява употребата на повече от 1 бутон. с повечето бутони ще има възможност да се контролира по-добре изпълнението на ефектите, тъй като те са доста на брой и в различни раздели.

описание на работата - димерът е устройство което позволява плавно светване и/или изгасване на осветителните светодиодни ленти, както и на светодиодни круши и други електрически товари. това означава че с димер можете да контролирате работата на всеки един електрически товар като правилно програмирате софтуера на димера според бързодействието на товара. след това програмно може да задавате различни стойности в една или много на брой програми за управление на ел. товарите. тук използваме димера за управление на осветителните тела от светодиодни ленти, светодиоди, LED рушки и други производни. този процесор както и следващия който ще бъде направен в новият димер, позволяват едновременно управление на 15 димиращи канала с програма/програми написани предварително в процесора.

на всеки един канал на димера или на всички едно временно могат да се задават стойности от 0-100% на подваното към товара напрежение. това означава че, ако вашите товари разботят на 12,24,36 волта, и са свързани към програмен димер, можете по всяко едно време да кажете на всеки един от 15 товара с колко волта да бъде захранен от 0V волта до +12V, +24V или +36V волта или до 220V също.

програмното осигуряване на димера може да бъде програмирано предварително и записано в процесора като след това с помоща на бутоните извиквате съответната програма необходима за вашата работа. димерите за осветление предлагат възможни настройки от 0 до 100% на изходящото напрежение на всеки един канал-светеща лента, а това прави осветлението във стаята, къщата или производствения цех по-силно, по-слабо и/или напълно спряно или максимално светло.

димерите също позволяват управлението на крайните товари както със различни стойности на мощността така и със различни времена за постигане на желаната мощност при отделните канали. това означава че ако един канал стартира от 5% до 80% от мощността за 1 минута /60 секунди/, то друг канал може да достигне същата мощност от 5% до 80% за 3 минути /180 секунди/. това прави всички управлявани канали на димера независими един от друг.

допълнително условие е това че ако стартирате даден канал на димера с зададени параметри за мощност и време, ще трябва и да го програмирате как да излезе от тази мощност и за какво време също. това ви дава възможност за пълно независимо с 11 параметъра на всеки един канал на димера и управление на всеки един товар според неговите електрически, механични и технически характеристики.

описание на параметрите на всеки един канал на димер - понятието протокол

1. номер на канала
2. начална стойност на мощността
3. крайна мощност на стойността
4. начално състояние на канала при начална мощност - включен / изключен
5. крайно състояние на канала при крайна мощност - включен / изключен
6. време за достигане на крайна зададена мощност - в секунди
7. време за достигане на минимална зададена мощност - в секунди
8. време закъснение след достигане на крайна мощност
9. време закъснение преди стартиране на начална мощност
10. състояние на канала по време на стартиралата мощност - включен / изключен
11. за всяко включено / изключено състояние на канала по време на обработваната мощност ще трябва да се програмират допълнителни времеви променливи.

както виждате димерите са процесорни устройства които предлагат пълен контрол върху всякакъв вид електрически товари. операторите има добър контрол по всяко едно време при производствени процеси с тежки машини и механизми, химически вещества, всякакъв вид машиностроене и оборудване може да се командва с димерите. можете да програмирате димера да работи като плавен ключ за дадено време и мощност, както и като обикновен ключ който включва и/или изключва даден товар на 0% или 100% веднага.

представеният от нас димер за осветлението има записани 61 светлинни ефекта, тъй акто каналите са много и има доста варианти на управление. в края на прожектираните ефекти има записани и няколко асинхронни за да се покаже възможността за управление на каналите независимо един от друг, както по ред така и по стойност, времена и състояние.

димера може да бъде използван във всички видове осветителни варианти на помещения, както и всякакви гипскартонови конструкции, рекламни проекти и решения, дизайн на стоки и услуги, проекти за изпълнение на осветителни и рекламни конструкции и монтажи. ако искате да направим конкретна програма според вашият проект можете да ни се обадите за да уточним програмата на димера която ви е необходима. всеки от вас може да използва димерите за свой цели от осветление до управление на мотори, релета, контактори, всякакви машини и механизми.

изгледайте клипа до края, за да видите всички варианти на светене на RGB лентите, ако имате желание за си закупите такъв димер за тестове и/или употреба във ваши домашни условия можете да ни се обадите на телефоните на сайта, емайла и/или социалните мрежи.

димер 15 канала с pic 16F1827/47 - представената платка е със процесор позволяващ управлението на 15 светодиодни канала по-отделно и едновременно. разгледайте внимателно снимките и графиките, снимка на монтирана платка ще има в по късен момент. платките са произведени и са дадени за насищане, обърнете внимание на детайлите на проекта, софтуера ще оживи вашата платка за да можете да управлявате 5 RGB лент или комбинации със едноцветни ленти.

пълен списък на използваните елементи може да намерите по долу

ОЧАКВАЙТЕ ТЕСТОВИЯ СОФТУЕР НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА ТЕСТВАТЕ ВАШИЯТ МОНТАЖ !!!!

 

  

 

 

 

      

 

Bill Of Materials
=================
Design Title:    RGB15channelshema
Document Number:
Revision:        
Author:          
Created:         21 ноември 2016 г.
Modified:        14 юли 2017 г.

QTY  PART-REFS                     VALUE           CODE            COST            
---  ---------                     -----           ----            ----            
Modules
-------

Capacitors
----------
2    C1-C2                         100uF                                           
2    C3-C4                         100nF                                           

Resistors
---------
15   R1-R12,R14-R16       1k              M1k                             
1    R13                           10k             M1k                             

Integrated Circuits
-------------------
1    U1                            PIC16F1827                                      
1    U2                            7805                                            

Transistors
-----------
15   Q1-Q15                   AP9987GJ - NMOS                                          

Diodes
------
1    D1                            1N4007                                          

Miscellaneous
-------------
1    BUTTON1                   B1                                              
5    J1-J5                         TBLOCK-I4                                       
1    J10                           TBLOCK-I2                                       

 

Top