димер 32 канала с дистанционно

описание н контролер 32 канала за управление на товари

за механото-варна на този линк е проекта за платките и тестовия софтуер
>>>
http://karadev.net/basto/rgb32ch_mehanoto/

ОЧАКВАЙТЕ КЛИПА КОЙТО ПОКАЗВА КАК РАБОТИ 32 КАНАЛНИЯ ДИМЕР И КАКВИ СВЕТЛИННИ ЕФЕКТИ СМЕ ПРОГРАМИРАЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОМЕНИ, ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВЪПРОСИ ЗАДАВАЙТЕ НА ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА ЕЛ. ПОЩА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

ХАРДУЕР

контролерът представлява процесорно управление на крайни MOSFET ранзистори в режим превключване и степен на отпушване/димиране/.

броят управлявани канали може да бъде до 32, като комбинациите на свързаните товари е според необходимостта на клиента. произведената платка има 4 бутона за управление на командите, програми, скорости и други функции, които са според желанието на клиента и според неговото приложение в реална среда.

схемното решение е реализирано със средно мощен процесор производство на фирмата микрочип, модел PIC18F4620/виж на сайта на производителя/. максималната скорост на процесора е 40MHZ/мегахерца/, като това гарантира достатъчна скорост на обмен на информацията в периферията на процесора. процесорът разполага с много добра изчислителна мощност, което може да бъде използвано за анализ на данни в реално време и последващо предаване към други процесорни системи и/или компютърни системи за запис, съхранение, контрол от оператори и всякакви други обработки на крайните данни подадени от контролера.
 

      

 

крайните товари в тази платка са управлявани от средно мощни MOSFET транзистори с номинален товар 20A/ампера/. при необходимост могат да бъдат запоени и достатъчно мощни крайни транзистори за директно управление на товари с голяма мощност, като двигатели, нагреватели и други.

в даденият пример на контролера сме използвали светодиодни ленти, като се има предвид че с тези транзистори дължината на лентата за един канал може да стигне до 20 метра. това дава възможност за реализация на големи светлинни проекти в рекламата, осветлението на помещения от всякакъв тип, с възможност за различни комбинации между бели/WHITE/ и цветни/RGB/ ленти. при употреба в окачените тавани, контролерът може да реализира доста сложни светлинни проекти от гипскартон и орнаменти, като с бутоните за управление могат да бъдат управлявани светлинните ефекти и функции на контролера.

в този вариант на производство има и вариант да бъде добавено дистанционно управление от стандартните китайски димери и контролери за ленти, като командите на бутоните на дистанционното се програмират в контролера по желани на клиента. вариант за дистанционно управление са радио дистанционните със 18, 24, 34 бутона, като също има вариант и за добавяне на дистанционни със 4 бутона употребявани за алармените системи. дистанционните с по-малък брой бутони има малко по-голяма сложност на управление на контролера, като предварително се програмират функциите в процесора и се следи пълното описание на командите програмирани предварително. процесорът ще изпълни точно и веднага всяка команда която му бъде подадена чрез което и да е дистанционно, за това потребителят решава кой вариант на дистанционно управление ще бъде най-удобен и бърз както за него така и за други потребители.

 

СОФТУЕР

програмата която е написана и заредена в даденият пример, светва и угасва лентите според тяхната конфигурация в момента. в реален обект и реализация, софтуерът и неговата функционалност ще бъде съобразена със заданието дадено от клиента за реално приложение. светлинните ефекти програмирани в този примерен контролер показват различни цветни конфигурации на крайните товари като вариантите са достатъчно много за да бъде показано действието на контролера.

командите от четирите бутона са програмирани в основната програма предварително по заданието на клиента, като в този вариант добавянето на нови бутони с други функции ще намали броя на каналите за управление. при необходимост от повече бутон има варианти за изпълнение с кабелна или безкабелна система.

представената платка и вариант на софтуер за управление е прототипен, като за проби и варианти на монтаж разполагаме със допълнителни бройки за колеги и клиенти които искат да изпробват собствени системи и варианти на софтуер.

за допълнителни питания и запитвания за варианти на производство и различни количества ни потърсете на телефоните или ел. поща и фейсбук.

Top