четири релета с дисплей

четири релета с дисплей представлява тестова платка за термодатчици с показания на лцд дисплей. на линка има снимки и графики на платката и пдф файлове със схемата. софтура ще си го напишете сами. очаквайте клип със работата на контролера. в момента има свързани датчик за температура и влажност комбиниран, един температурен датчик цифров с аналогов изход и два цифрови темературни датчици за сравнение на измеранията един спрямо друг. има и един фото резистор който дава показания в десетичен вариант от 0 до 255 на осветеността.

свързаните бутони и софтуера за тях ще бъдат активирани по-късно, като за това ще има клип с демонстрация на работата.

 

link за другите файлове >>> http://karadev.net/basto/4releta/

    

 

 

  

описание на платка с 4 релейни изхода - описанието е след първата 3D графика на платката
--------------------------------------
Гъвкаво решение в електрониката за вашите конкретни проекти при управление на входящи данни от датчици от всякакъв тип цифрови и/или аналогови величини.

Платката представлява процесорно управление на релейна система със 4 релета с оперативно напрежение 12V или 24V и напрежение на контактите до 250V/10A с 1 нормално отворен и 1 нормално затворен контакт. Процесорът който се използва в тази платка е от ново поколение модел 16F1827/47. Всеки един от четирите от входа поотделно на платката може да бъде програмиран както за обработка на аналогови сигнали така и за цифрови сигнали. Има налична светодиодна индикация за управляващ сигнал от процесора, както и от изходният пин на транзистора на всяко едно реле. Поставени са и контролни точки за следене на сигналите и напреженията при употреба на изходите на платката без някое от релетата. Входовете са напрвени за избор на напрежение на датчиците с възможност за избор между 5V и 12V, за допълнителни напрежения може да се монтират ръчно други стабилизатори за съответните напрежения на даденият датчик. светодиода индикация за подаден упраляващ сигнал от датчика при избор на входовете във цифров режим. Светодиодна индикация за захранващите напрежения от входящото до 24V, стабилизираното 12V и стабилизираното 5V. Контролни пинове на захранващите и стабилизираните напрежения, клеморед 3 пина за релетата, клеморед 3 пина за входовете, клеморед 2 пина за захранващото напрежение, както и диод за предпазване от обръщане на поляритета при монтаж.

ПРОЕИЗВЕДЕНАТА ПЛАТКА С ЧЕТИРИ РЕЛЕТА: някои допълнения в проекта са добавени по заявка на клиент в по късен момент, крайният вариант на произведената платка ще бъде както на проекта

 

3D ПРОЕКТА НА СЪЩАТА ПРОИЗВЕДЕНА ПЛАТКА :

 

Разширителният порт може да се използва ВЪВ ВАШИЯТ КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ за монтаж на други разширителни платки като - допълнителен блок релета, допълнителен блок входове аналогови и/или цифрови, цифрови LCD 16x2 стандартни дисплеи, различни видове комуникационни платки за различните стандарти като - RS-232, RS-485, LAN от/към RS-232, GSM модули за GPRS, SMS съобщения. допълнителни светодиодни блокове, както и 7 сегментни цифрови индикатори и други модули според вашето задание.

Монтажът на платката може да бъде осъществен както в пълен вариант на проектираната схема, така и в непълен вариант, конкретно според вашето задание като предварително указвате какво ще управлявате с тази плакта, какви са входящите датчици и данни от други системи, какви допълнителни модули ще има на разширителния порт и други подробности.

Софтуерът за процесора който управлява тази платка, ще бъде написан според вашето задание за входящи данни и изходящи управлявани товари. Софтуерът се конкретизира изключително според монтираните на платката електронни елементи за вашият конкретен проект. За по-големи количества могат да бъдат избирани варианти за монтаж КАТО ЗА КОНКРЕТНИТЕ БРОЙКИ СЕ ЗАПИСВА КОНКРЕТНИЯТ СОФТУЕР. В различните варианти на монтаж софтуеръщ ще управлвява монтираните на платката елементи и ще следи и обработва входящите величини от датчиците монтирани във вашият обект.

Промяна, допълнение и нововъведения във софтуерът са възможни по всяко време, в зависимост от вашите конкретни изменения на средата в която работи платката.

Пълна поддръжка, ремонт и сервиз са основните допълнения в офертата. Елементите са закупени от вносители в България, произведените печатни платки са от български производители, а монтажът и програмирането на софтуера за вашите конкретни задания са В БЪЛГАРИЯ !!!! екипът специалисти които работят върху създаването на софтуера са специалисти с дългогодишен стаж и огромен опит в програмирането на просецори, проектирането на електронни устройства и печатни платки за много индустриални и комуникационн фирми. Имаме реализирани проекти във всички сфери на производството, земеделието, животновъдството, веселието и забавлението, както и в обучението и практиката на млади специалисти.

1. входове аналогови-цифрови   - 3 броя
2. входове само цифрови        - 1 брой
3. изходни релета 12V-24V      - 4 броя
4. разширителен порт 8 бита
   за допълнителни модули за
   индикация и комуникация     - 1 брой
5. захранващ модул 12V-24V     - 1 брой
6. джъмпер за датчиците 5V-12V - 4 броя
7. светодиоди за индикация     - 11 броя
8. диоди за стабилизация на
   цифровите входове до 4.7V   - 4 броя
9. клеморед с 3 пина
   за входовете и изходите     - 8 броя
10. захранващ келморед 2 пина  - 1 брой
11. диод за защита от обратна
    полярност на захранването  - 1 брой
12. стабилизатори на входящи
    напрежения на 5V и 12/24V  - 2 броя
13. контролни пинове за
    входовете и изходите       - 12 броя
14. филтриращи елементи за
    захранването и             - 4 броя

Добавени са портове за захранващо напрежение на разширителните модули за по удобна употреба от потребителите. Означенията за всички волтажи са написани на платката, за повече информация може да прочетете пълното описание във инфо файла по-късно.

ГРАФИЧЕН ОРИГИНАЛ НА ПЪТЕЧКИТЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПЛАТКАТА :

  

 

ПЛАТКАТА 3D ВАРИАНТ БЕЗ ЕЛЕМЕНТИТЕ :

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Top