реклама

1 | 2 | 3 | 4 | 5


ПРОЕКТ ПЛК - 2020г.

ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕР 3в1 + ДИСПЛЕИ + 10 БУТОНА ЗА НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИ НА ПЛК.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ И КОНКРЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВХОДОВЕТЕ ИЗХОДИТЕ И МЕНЮТА НА ДИСПЛЕЯ СПОРЕД ЗАДАНИЕТО НА КЛИЕНТА.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ В КОНТРОЛЕРА

1. 16 РЕЛЕЙНИ / БУТОН ВХОДА, ПРОГРАМИРУЕМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ СПОРЕД ЗАДАНИЕТО НА КЛИЕНТА. ВХОДОВЕТЕ СА НАПРЕЖЕНИЕ 12 ВОЛТА, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛИТЕ ДО 5 МЕТРА. СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ ЗА ЗАДЕЙСТВИЕ

2. 16 РЕЛЕЙНИ / ДИРЕКТНИ ИЗХОДА ОТ МОСФЕТ ТРАНЗИСТОРИ 20/40 АМПЕРА. СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ ЗА ЗАДЕЙСТВИЕ

3. ПРОЦЕСОРЕН КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪС МОЩЕН PIC18F46K20 / 18F47K42 ПРОЦЕСОР СЪС 8 ЦИФРОВИ ВХОДА ОТ ДАТЧИЦИ. 8 АНАЛОГОВИ ВХОДА ОТ ДАТЧИЦИ. КОМУНИКАЦИЯ RS-232/RS-485.

4. ЧАСОВНИК ЗА РЕАЛНО ВРЕМЕ - RTC - MCP7940N С КАЛИБРАЦИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО. ПРОГРАМИРАНИ АЛАРМИ 32 БРОЯ, ФРИЙ РЪН ТАЙМЕРИ /FREE RUN TIMER/ ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПРОЦЕСИ 32 БРОЯ.

5. МОНТАЖ ТИП САНДВИЧ ПАНЕЛ С ПРЕДВИДЕНА ОТСТЪПКА НА ПЛАТКИТЕ ОТ ПО ГОРНИТЕ ЕТАЖИ, ЗА УДОБЕН МОНТАЖ НА КАБЕЛИТЕ В РЕАЛНИ ОБЕКТИ

6. ПРЕДВИДЕН ДИСПЛЕЙ LCD 20X4 ЗА НАСТРОЙКА ОТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОГРАМИРАНИ ПАРАМЕТРИ И ПРОГРАМИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КОНТРОЛЕРА.

7. ПРЕДВИДЕНО ОТДЕЛНО СТАБИЛИЗИРАНО +5V /ВОЛТА/ ЗАХРАНВАНЕ НА ВСЯКА ЕДНА ПЛАТКА ОТ КОНТРОЛЕРА

8. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СЕ ДОБАВИ ВЪНШНА ПАМЕТ С ГОЛЯМ ОБЕМ НА 2 МЕГАБИТА С ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОНТАЖ НА КОНЕКТОР, КАКТО И СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР ЗА ЧЕТЕНЕ, ЗАПИС И СТАТУС ПРЕДАВАНИ КЪМ ЦЕНТРАЛНА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА

 

ПЛК - 16 вх./изх. канала+LCD. проект за плк /програмируем логически контролер/ е на дневен ред за проектиране и производство във фирмата. ОЧАКВАЙТЕ ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛЕРА И НЕГОВИТЕ ВАРИАНТИ НА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ МОДУЛИ.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Scroll to top