ПЛК 18F4620

описание на програмируем логически контролер / плк – plc / с процесор PIC18F4620
Списък на елементите на платката

процесор – PIC18F4620 – 40 пина, средно мощен, тактова честота до 40 MHz, рам 4 kB, сериен порт, АЦП и други функции
чип драйвер за релетата – ULN 2803 – 8 портов чип драйвер за релетата включващ във интегралата всички необходими елементи и защити за правилна работа на релейния блок

Дисплей – дисплей за показване на стойностите в реално време, 4 редов по 20 символа на ред, менютата и дизайна на показваните стойности могат да бъде програмирани за всеки входящ и изходящ порт поотделно според желанието на потребителя.

сериен порт – MAX232, чип за комуникация през сериен порт RS-232 стандарт, комуникация между PLC контролера и компютър със предварително написана програма за разчитане на данните.

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

букса сериен порт – DB-9 – стандартна букса – женска – за кабел стандартен за сериен порт за комуникация компютър/контролер.

релета – 8 броя, 12 волтови, 10А релета, релейни контакти – нормално отворени. за включване и изключване на високоволтови вериги в зависимост от стойностите на всеки програмируем канал. стойностите на всеки канал се програмират от оператора на PLC контролера.

светодиоди – 8 бр. за всяко реле по 1 брой, показват кога има управляващ сигнал / логическа 1/ на съответния пин на процесора. при такъв сигнал релето трябва да се задейства и да затвори /включи/ релейните контакти.

кварцов резонатор – кварцов елемент осигуряващ стабилна честота на работа на процесора при употреба на схемата в комбинация със серийния порт, или в условия на променливи температури, промени в захранването, управление на високоволтови вериги, смущения в управляваните канали и други.

бутони – 4 броя – за въвеждане на долния и горния праг на задействие на релетата за всеки канал поотделно. функции на бутоните – 1. MODE, 2. PLUS, 3. MINUS, 4. SET/SAVE – преведени на български операциите означават – 1. РЕЖИМ, 2. ПЛЮС/стойност/, 3. МИНУС/стойност/, 4. УСТАНОВЯВАНЕ / ЗАПИС.

захранващ модул – входящо напрежение 12V волта, до 2А /ампера/, изходящо стабилизирано за контролера 5V, за релетата се използва директно входящото стабилизирано напрежение 12V /волта/, кондензатори за филтрация на входящото и стаблизираното напрежение.

Куплунзи – 1 брой 8 портов за входове на датчиците, 2 куплунга по 8 порта за контактите на релетата за включване на крайните товари. 1 брой 8 портов и 1 брой 4 портов за подаване на логически сигнал 0 /маса/ директно на релетата за аварийно включване на предварително определени товари. потребителя може сам да избере на кой порт може да бъде подаван логически сигнал за да се включи при авариен режим. порта може да бъде използван и за тестове за правилна работа на крайните товари като след проверката на първите 4 порта се тестват следващите 4 порта. при избор на финален вариант на схемата, потребителя може да настрой само 4 от портовете за аварийно включване от оператор.

Захранващ порт – 1 брой 2 портов куплунг за захранващото напрежение – 12V стабилизирано, като е предвиден защитен диод за предотвратяване на повреда при обръщане на поляритета.

входящ порт – входящият порт може да бъде програмиран за цифрови и/или аналогови датчици за следене на параметри в реално време в зависимост от датчика който е включен. примери за датчици могат да бъдат – осветеност, влага, температура, обороти и посока на въртене, налагане, газ СО, газ СО2, различни видове нива на задушливи и/или запалителни газове и др. всички датчици които потребителя иска да бъдат свързани към схемата на контролера имат възможност да му послужат във всякаква работна среда и процеси в зависимост от наблюдаваните и контролирани процеси.

Входящият порт също така може да бъде програмиран за вход на други цифрови или аналогови сигнали, който са резултат от връзки с други електронни апаратури, машини и механизми. Не е задължително всички входове да бъдат заети от датчици, напротив операторите могат да избират как да си настроят входовете още в прогрмирането на контролера за да получат желаният резултат на изхода на схемата. Всички които са добри в програмирането на PIC процесорните системи, могат да направят програма за работа на схемата по свой си начин, като сами решават какво да има на входовете на котролера и какъв резилтат да има на изхода на схемата. Програмата за връзка с компютъра също може да бъде настроена да следи входящите и изходящи данни като през серийния порт мога да се изпращат и получават всякакви данни и команди от и към ПЛК контролера.

изходни релета – изходните релета включват след себе си последващи ги незадържащи контактори за 220V, като по този начин могат да бъдат управлявани различни стандартни товари като – вентилации, осветителни тела, помпи за различни течни и въздушни материали, соленоиди за възвратно постъпателни движения на детайли, електродвигатели, въздушни клапи и отделни вентилатори и други машини и механизми.

аварийни спиране на контролера – бутон за аварийно спиране на работата на контролера може да бъде поставен от всеки електротехник още на самото входящо захранващо напрежение. бутонът за аварийно спиране е добре познат на техниците. това е нормално затворен контакт със съответен горен праг на напрежение и мощност, който при натискане от оператор прекъсва веригата на захранващото напрежение към контролера. това ще доведе до моментално изключване на релетата, а те ще изключат незадържащите контактори на крайните 220V товари. моментално ще бъде преустановено захранващото напрежение към всички управлявани високоволтови товари, което ще спре тяхната работа и предотврати евентулани повреди в машните и механизмите, аварии в помещенията на производството и/или травми на работещите оператори в управлявания процес.

    

 

   

 

 

Top