RPI PICO PCB DEVELOP SET

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Previous ◁ | ▷ Next

графичен дисплей ST7920 управляван от RASPBERRY PICO RPI2040 работещ в два режима ТЕКСТОВ и ГРАФИЧЕН, за сега е само в текстов, после и графика

продукти

Scroll to top