ПОЛИВНА СИСТЕМА ЗА ГРАДИНАТА - ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ - осигурява удобство за земеделските стопани с достъп през нета да СПЕСТЯТ РАЗКАРАВАНЕ ДО ОБЕКТА И ОБРАТНО НЯКОЛКО ПЪТИ за да пускат и спират поливната система.

НОВИ ФУНКЦИИ В ПРОГРАМАТА И В ПЛАТКАТА

- ДОБАВЕНИ СА НОВИ ФУНКЦИИ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

- ДОБАВЕНИ СА И ФУНКЦИИ ЗА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА УДОБСТВО НА ОПЕРАТОРИТЕ С ОТДАЛЕЧЕНИЯ КОНТРОЛ.

- ДОБАВЕНИ СА ФУНКЦИИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВРЕМЕТО КОЕТО ОСТАВА В ПРОГРАМАТА, КАКТО И СЪСТОЯНИЕ НА РЕЛЕТАТА В ДАДЕНИЯ МОМЕНТ.

- ДОБАВЕНА ФУНКЦИЯ РЕСТАРТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ПРЕЗ ДИСТАНЦИОННИЯ КОНТРОЛ.

- ДОБАВЕНА ФУНЦИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ НА БРОЯ НА ПОВТОРЕНИЯ, КОИТО ОСТАВАТ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДАДЕНАТА ПРОГРАМА, КАКТО И НОМЕРА НА ЗАДАДЕНАТА ПРОГРАМА.

- ДРУГИ МИНИМАЛНИ ПОДОБРЕНИЯ ПО СОФТУЕРА И ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА СОФТУЕРА, КАКТО В КОНТРОЛЕРИТЕ, ТАКА И В ПРОГРАМАТА ЗА УИНДОУС

 

ПОКАЗАНАТА ПЛАТКА ИМА 2 ВАРИАНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ТАЗИ СЪС МРЕЖОВИЯ МОДУЛ RJ-45 Е ГЛАВНА ЗА СИСТЕМАТА, А ПЛАТКАТА БЕЗ ЛАН МОДУЛА СЕ ВКЛЮЧВАТ КАТО ПОД-ПЛАТКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА КЛАПАНИТЕ НА ТРЪБНАТА СИСТЕМА В ЗОНИТЕ.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДИ ГЛАВНАТА И ПОД-ПЛАТКИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ RS-485, КАКТО И СЪЩИТЕ ПОДПЛАТКИ СЪЩО МОГАТ ДА БЪДАТ СЪС ЛАН МРЕЖОВА КОМУНИКАЦИЯ, КАТО ТОВА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СОФТУЕРНО ОТ ПРОГРАМАТА НА КОМПЮТЪРА С КОЙТО СТАРТИРАТЕ ПОЛИВНАТА СИСТЕМА.

LINK YOUTUBE >>> PART ONE VIDEO
>>> https://www.youtube.com/watch?v=6C-_fIUyqpU

LINK YOUTUBE >>> PART TWO VIDEO

>>> https://www.youtube.com/watch?v=CwBHFZqRyAY

всяка платка може да управлвява до 8 на брой клапана за поливане, като главната платка също може да бъде настроена както за директно управление на клапаните, така и за управлнение на подплатките. предвидени са релейни изходи за управлението на помпите, клапани за изпускане на налагянаето на водата след спиране на поливането, както и други екстри в софтуера на платките и програмата за уиндоус която стартира процеса.

всички платки има софтуер за отчитане на времето според зададената програма за времетраене на поливането. на всички платки и всички отделни канали може поотделно да се променят времената, както през програмата, така и директно през бутоните на контрол панела на системата.

всички платки имат памет за запаметяване на зададените параметри. след рестарт стартира последно настроената програма и времена.

комуникацията се осъществява през GSM рутер-модеми на мобилните оператори, като има едно единствено условие, да има статичен интернет адрес на кабелен интернет или оптика в дома на градинаря. има опция за реализиране на сървърна част от моя страна, за да се избегне необходимост от статични интернет адреси както при клиента така и в градината на GSM рутер-модема.

ще има възможност директно през уеб сайт, клиента да не мисли за видовете комуникация, а директно да се свърже към системата и да оперира цялата система безпроблемно със всички опции на програмата за поливане.

една и съща платка се използва както за главна, така и за под-главна на системата. само софтуерно се задава коя какво да прави. когато цялата система е закачена на мрежов кабел със ЛАН кабел RJ-45, главната платка се определя от софтуерната програма показана по-горе.