описание на платка 16 релета с отделни времена за всяко реле и програми за работа на цялата система в реална производствена среда
линк за контрол панел със лцд и 10 бутона
>>> http://www.karadev.net/site/index.php/controlboardlcd

хардуерно описание на плц контролера

1. процесор 18F27K42 - 128кб флаш, 8кб рам
2. релета +12V, 10А, един н.отворен и един н.затворен контакт
3. захранване от адаптер +12V/3A, минимално, за 24 волтови релета има допълнение в схемата и платката
4. платка с дисплеи 20х4 лцд, с 10 бутона за контрол на функциите на релетата
5. конектор ICSP за връзка с програматор PICKit3
6. конектор RS232<>USB CH340 модул за връзка към програма за компютър/лаптоп
7. конектор SPI към модул ЛЦД+10 бутона за контрол или друг стандартен SPI модул
8. светодиодна индикация за подаден към всяко реле команден сигнал от процесора за сработване на релето
9. конектори за кабелна връзка на всяко реле към външна система за управление за включване/изключване на крайни товари
10. товарни транзистори MOSFET/15А, при необходимост от управление на контактори може да се демонтира дадено реле и да се свърже контактора директно към транзистора

софтуерно описание на функциите на плц контролера


1. избор на 1 от 5 функции на работа на всяко реле.
2. избор на работна програма за цялата система с определен брой стъпки на програмата, с бутон за старт или автоматично стартиране след край на програмата.
3. избор на времена за всяко реле поотделно, както и за всяка една от петте различни функции на работа на всяко едно реле.
4. избор на една и съща програма при стартиране на захранването на контролера
5. избор на продължителност на режими включено/изключено с различни времена измервани във милисекунди, сикунди и минути.
6. избор на комбинация от включени релета за всяка една стъпка от програмата с определено време измервано във милисекунди, секунди и минути
7. бутон старт на програмата, бутон стоп, авариен стоп на цялата система и други.
8. избор на един от 10 режима на работа за цялата система предварително зададени в софтуера
9. настройка на времевия делител за цялата система с финно изменение на протичащото време с цел глобална синхронизация с управляваните системи.
10. предварително програмирани менюта за настройка на всички функции в софтуера управлявани с бутоните на дисплеи платката

софтуерът за уиндов10 ще бъде приблизителен изглед като показаната по-долу графика