тест на цветовете с 3D принтирана кутийка , rgb remote control 17 keys dimmer bulgarian producing tehnology, hardware and software www.karadev.net

това е 17 канален димер с дистанционно, който има възможност за няколко начина на производство и управление:

1. управление с бутон - в този вариант можете да използвате всичките 1 канала на димера, като предварително са зададени програмите в процесора на димера. ако се налага друга последователност или ефекти, можете да ни пишете ще ги направим както искате.

2. управление с дистанционно 17 бутона - в този вариант можете да използвате всичките 17 канала, като предварително в димера са зададени програмите на демо бутона, както и на бутоните мод+ и мод+

3. управление през компютър - използването на връзка през копмютър може да се направи през линия RS-458 / сериен порт/, като можете да навръзвате на една комуникационна линия няколко на брой платки с разстояние до 100 метра.

4. управление през компютър - за самостоятелно управление на 1 платка през компютър можете да ползвате чист сериен порт RS-232 като разстоянията не са повече от 2-3 метра на кабела.

както и на предния модел с 15 канала, транзисторите са 20 амперови, за голяма дължина на лентите, ако се налага може да сложим и по-яки за по големи обекти за осветяване.

платката е предвидена да се монтира в кутия, като отвън остава само клемореда за удобен монтаж на обектите. на празните места на платката могат да се видят оставените места за монтаж на комуникационната линия RS-485. бутона който може да се използва за контрол на димера може да бъде със дължина на кабела няколко метра.
за технически въпроси, друга информация и поръчки : 0887284901 <> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

https://www.youtube.com/watch?v=sYF36yKMOjs

 

https://www.youtube.com/watch?v=xzKuPglitcE