двупосочен едновременен конвертор RS-232 << = >> RS-485 FULL DUPLEX
приемо-предавателен конвертор с две отделни независими двупроводни линии за приемане и предаване на данни на разстояние до 1500 метра
описание на конвертора - принцип на работа


1. схемата и изработената платка представлява стандартен конвертор от
стандарта на серийна комуникация RS-232 към серийна комуникация RS-485.
разстояние на обмяната на данни е допустима при различните скорости.
при скорост 9600kb/s далекобойността на свръзката може да достигне 1500 метра, без загуба на данните по двупроводна линия. при скорост 19200kb/s информационният поток има далекобойност до 1000 метра, като гарантира стабилност на линията и предаваната по нея информация. при най-високата скорост 115200kb/s разстоянието не бива да преминава границата от 500 метра, като предаваните данни между двете комуникиращи системи могат да бъдат сравнени дали са 100% предадени и 100% приети.

 
конвертора е приемо-предавателна схема, която едновременно може да приема и да предава данните от и към дадено устройство. двупроводните комуникационни линнии са независими една от друга, като това осигурява максимално бърза комуникация от и до процесорните системи, стационарни компютри, сървърно оборудване, сървърно настроени компютри и други електронни блокове.


платката разполага със два чипа за преобразуване на сигнала от стандарта RS-232 към RS-485, като съответно единият е настроен да предава, а другият да приема информационният поток между процесорните системи. този стандарт се нарича пълен дуплекс, което означава че не се налага програмистите да настройват софтуера в режим на изчакване на единият канал за да предава другият. двата канала на приемане и предаване на информацията си работят едновременно на една и съща скорост като това постига ефекта на максимална скорост на обмен на данни във вашите системи.


изработената печатна платка има защитен екран от двете страни, за премахване на смущения при употреба в промишлени процеси, системи с висока степен на електрически смущения, статично електричество, промишлени комуникации със високо монофазно и трифазно напрежение и други промишлени нефилтрирани комуникационни системи и комуникации. комплект филтриращи кондензатори за осигуряване на качествена работа на схемата при приемане и предаване на информацията на двете отделни линии RX и TX на отдалеченото разстояние.


 захранването на схемата е стандартно +12V/волта/, консумацията на ел. мощност е около 100 милиампера, има светодиодна индикация за входящо напрежение, както и светодиодна индикация за двата независими канала на приемане и предаване на информацията.
стандартен дублиран клеморед за удобна работа на монтажниците на обектите, както и стандартна букса сериен порт RS-232 за входящите данни от компютърна система.
по желание промяната на сега монтираните клемореди и букси могат да бъдат сменени според желаните на клиента.
за контакти и поръчки - 0887 28 49 01 <> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.