развойната платка е разработена на модулен принцип, като включването на един или няколко допълнителни модула намалява броя на крайните канали за включване на товари.


описание на съдържанието :
1. процесор pic18f4620 - 8 битов, 40 пинов, 4 захранващи пина, работна честота до 40Mhz. подробно описание може да намерите в интернет в спецификацията на самия процесор на сайта на производителя - microchip.

2. транзистори за управление на крайните товари - 32 броя, NMOS MOSFET транзистора - BUZ11, мощни транзистори за превключване на крайните товари до 24 волта с голям ампераж, като за напрежения над 24 волта могат да се използват директно релета или контактори за 220В и други варианти. пълна спецификация може да намерите в интернет. могат да бъдат използвани и други транзистори със същия корпус и конфигурация на транзисторния NMOS преход.

3. букса сериен порт DB-9F и комуникация - схемата има добавен модул за обмен на данни през сериен порт към стандартна компютърна система, като софтуера от страна на компютъра може да бъде изработен спрямо конкретното приложение на схемата. серийният порт поддържа стандартен протокол на комуникация RS-232, UART и EUART стандарти. за протичането на нормална комуникация между контролера и компютъра е добавена интерфейсна интеграла MAX232 специализирана за този тип интерфейсен хардуер. за връзка може да бъде използван стандартен кабел за сериен интерфейс с една мъжка и една женска букса с брой на пиновете 9 на всяка.

4. бутони за управление на програмата директно в процесора. контролера разполага с 4 броя стандартни незадържащи бутона, които в зависимост от приложението могат да бъдат програмирани от потребителя.

5. светодиодна индикация - контролерът е проектиран със светодиодна индикация за всички 32 на брой канали, както и светодиоди за входното захранващо напрежение от 12-24 волта, така и за захранващото напрежение на процесора /+5В/, след стабилизатора 7805. също така схемата разполага със защита от обръщане на поляритетите на захранването, което може да повреди схемата. защитата е изправителен диод 1N4001, като ако все пак объркате захранващите кабели на буксите предвидени за това, светодиодите на захранващите напрежения няма да светнат изобщо. при правилно поставяне на захранващите кабели с плюс и минус поляритет двата светодиода трябва да светнат веднага.

6. куплунзи за свързване на крайните товари към схемата - предвидени за куплунзи за свързване на кабелите на крайните товари към схемата 32 на брой, както и 3 броя захранващи куплунзи за по-удобна работа при монтиране на схемата на обект. трите захранващи куплунга са разположени на трите страни на платката но са свързани паралелно, както и преди защитата за поляритета на захранващите кабели.

7. филтриращи кондензатори в захранването - схемата разполага с пълен комплект филтриращи кондензатори, както преди стабилизатора , така и след него. филтрацията е на две нива - 1. входно напрежение преди стабилизатора от 12 до 24 волта, и след стабилизатора 7805, който намалява и стабилизира напрежението на +5 волта за да захранва процесора.

 

8. Възможни варианти за употреба на схемата -

А/ 32 канал + 3 или + 4 бутона и/или ресет функция. процесора използва вътрешен генератор има възможност за използване на бутоните 4 броя, или 3 бутона и ресет функцията на процесора. максимална честота на работа на процесора до 4Mhz.

Б/ 30 канала с бутони + външен кварц - работна честота до 40 Mhz - включването на външен кварц отнема два пина на процесора, което автоматично намалява крайните канали с 2 броя. за сметка на това работната честота може да бъде в широк диапазон от 4Mhz или 8Mhz до 40Mhz при употреба на вътрешния умножител на тактова честота /PLL модул/.

В/ 28 канала + кварц + сериен интерфейс RS-232 - при употреба на модула за серийна комуникация ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се използва външен кварц със стойност най-често 8Mhz. това намалява крайните канали на 28 броя. получава се следната конфигурация на схемата : 28 крайни канала със сериен интерфейс, 4 бутона , висока честота на работа, голямо бързодействие на схемата.

Г/ последният модул на системата който може да бъде добавен е LCD дисплей - 1,2 или 4 редов с дължина на буквено цифровите полета до 20 броя. това отнема още 6 пина от процесора, което прави броя на крайните канали равен на 24. това са 3 пълни 8 битови шини за управление на крайните товари според задачата на клиента.

Д/ при употреба на пълната конфигурация на контролера каналите ще се намалят до 22, тъй като серийният интерфейс отнема още 2 пина от процесора. пълният пакет от модули представлява следният набор - 22 управляеми канала, дисплей, сериен интерфейс, 3 бутона, ресет, външен кварц 8Mhz за работа честота до 40Mhz.