НАЛИЧНИ 3 броя !! цена без ДДС и без доставка = 50.00 лева + пълна документация + базов софтуер + пълен сорс код на базовия софтуер + схема + разположение на платката и още !!!! базов вариант за цената >> ПОКАЗАНО НА СНИМКАТА при допълнителен монтаж на елементи И ДОПЪЛНИТЕЛНИ БРОЙКИ = договаряне, максимална цена за бройка = 150 лв. без ДДС и без доставката. намаление на цената при количества над 20 броя !!!

НОВАТА РАЗВОЙНА ПЛАТКА Е В НАЛИЧНОСТ ВЕЧЕ !!!! СЪС ТЕСТОВ СОФТУЕР ЗА ПОКАЗНА РАБОТА НА ВСИЧКИ СИСТЕМИ НА ПРОЕКТА !!!!! НАПРАВЕН Е ТЕРМОМЕТЪР С ЧЕТИРИ ВРЕМЕ ЗА АВТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕЛЕТАТА. ИМА ПОКАЗАНИЕ И ЗА НАТИСНАТ БУТОН ДОКАТО Е НАТИСНАТ

развитие на софтуера за платката с релетата

добавени са нови режими на работа на релетата с времеви настройки с контрол от операторите. общо четири режима на работа са възможни в новият вариант на софтуера.

1. ръчен режим / manual mode/ - всички релета са изключени, като за да се задейства дадено реле се натиска бутона с номер на релето. при отпускане на бутона релето изключва.

2. автоматичен режим на включване и изключване /timer mode on-off/ според зададени времена за всяко състояние. първоначално всички релета са изключени, когато изтече времето за състояние изключено на всяко реле поотделно, автоматично даденото реле се включва. когато изтече времето за включено състояние автоматично се изключва и започва да тече времето за изключено състояние. всяко реле поотделно обръща своето състояни между включено/изключено в зависимост от времената за тези състояния зададени от операторите.

3. автоматично изключване след определено време /timer off mode/. всяко реле поотделно може да бъде включено от бутон, като след изтичане на неговото време, автоматично ще се изключи. функцията има индикация на дисплея за състоянието на всяко реле, както и показание на времената при изключено състояние. по време на режим на работа дисплея показва текущото време до достигане на крайната стойност.

4. режим на независима работа на всяко реле поотделно /custom mode/ - този режим още не е програмиран, но ще позволява да се настройва всяко реле поотделно в какъв режим да работи и със какви времена за всяко реле И за всеки режим поотделно. показания на дисплея има за всички режими и времена при текуща работа, както и крайни и начални стойности на включване и изключване.

платката запомня всички данни във вътрешната еепром памет, както времената за различните режими, така и избраният от главното меню режим на работа. при отпадане на захранването и следващо пускане ще се зареди същият режим на работа и същите времеви стойности на контролера.

добавена светодиодна индикация за удобство на операторите при проверка на състоянията на релетата в даден момент.

     

   

 

     

 

 

ВНИМАНИЕ!!!!  не се опитвайте да променяте свързването на пиновете на процесора от КОЙТО И ДА Е МОДУЛ НА ПЛАТКАТА !!!! Ако не сте наясно какво ще се случи след това!!!!! подаването на ПО-ГОЛЯМО напрежение ОТ +5V/волта/ на който и да е пин на процесора ЩЕ ГО ПОВРЕДИ ВЕДНАГА !!!! СЪЩО ТАКА ИМА ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ПИНЪТ НА КОЙТО ПОДАВАТЕ НУЛА/GND/ или ЕДИНИЦА/+5V/волта/ Е НАСТРОЕН КАТО ВХОД ИЛИ КАТО ИЗХОД !!!!

1. процесор 18F46k20, максимална скорост на работа 64MHz, рам памет 4KB, флаш памет 64КB, еепром 1KB

2. LCD дисплей 4 редов по 20 символа на редов3. бутони 5 броя, отделно бутон ресет/RESET/ за рестартиране на процесора. към всеки бутон има сложен резистор към маса/GND/ за да задава на входящият пин логическа нула/0-GND/. бутоните са включени на логическа единица/1/+5V/волта/. когато се натисне бутона логическата единица се подава към пина на процесора.

 

 
4. тример потенциометри 4 броя за аналогови функции на процесора. отделен тример за LCD контраста на дисплея.

5. релета 4 броя със ключов MOSFET транзистор с мощност 20А/ампера/. отделен светодиод за всяко реле с цел показване на включващ сигнал от процесора към релето.

6. серийна /SPI/ флаш памет с размер 8КВ за съхраняване на данни от процесора по всяко време на работата.

7. захранващ модул стабилизатор на +5V/волта/ с филтрация на напрежението преди и след стабилизатора.

8. кварц или резонатор с работна честота до 16MHz, като максималната честота на работа може да се постигне със вътрешният в процесора програмируем множител на честота /PLL/.

9. MCP9701A-E/TO - температурен датчик - T°C -to-V Converter, ±2°C, 19.5mV/°C, 6uA, 3.1-5.5V

 

 

проект за развойна платка с процесор 18F46K20 за обучение за начинаещи и напреднали в програмирането на PIC 18F фамилията процесори на microchip. ако има някакви предложения какво да се промени на платката, пишете на емайла или на телефоните

за контакти, предложения и питания >>> 0887284901 <> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

описание на развойна платка с 4 релета

платката представлява процесорна развойна среда за екпериментален софтуер с процесор PIC18F46K20

хардуерно описание
1. процесор PIC18F46K20 - 1бр.
2. кварцов резонатор 16 MHZ - 1бр.
3. бутони за команди - 5бр.
4. бутон RESET /ресет/ - 1бр
5. транзистори MOSFET Nchannel - 4бр.
6. релета 1NO/1NC 10A - 4бр.
7. LCD дисплей 4х20 с контрацт - 1бр.
8. ЕЕПРОМ / ФЛАШ памет 25LCxxx - 1бр.
9. стабилизатор 7805 - 1бр.
10. диод защита от захранване - 1бр.

11. куплунг ICSP  - 1бр.
12. куплунг LCD дисплей - 1бр.
13. клеморед за релейните контакти - 4бр.
14. клеморед захранване - 1бр.
15. входящи портове аналогов/цифров вход/изход - 4бр.
16. комуникация сериен порт RS232 - 1бр.
17. захранващ адаптер - 12V - 1бр.
18. светодиоди за индикация - 5бр.
19. MCP9701A-E/TO - температурен датчик - T°C -to-V Converter, ±2°C, 19.5mV/°C, 6uA, 3.1-5.5Vплатката се предлага както сглобена така и като кит за сглобяване. можете сами да изберете варианта на монтаж на елементите който са необходими за вашето приложение.

на платката са проектирани и два куплунга за директен достъп до пиновете на процесора. можете да си запоите на платката рейки и със монтирана стандартна екпериментална платка върху тази можете да запоявате и създавате други схеми и софтуер за конкретни приложения.

вариантите за монтаж на елементите в представената схема съшо могат да бъдат няколко. в зависимост от това какво ви трябва като входящи и/или изходящи функции. примерно в някой приложения не се налага да се ползват релета, а крайните товари се включват директно към мощните транзистори.

входящите портове има възможност да бъда както цифрови, така и аналогови входове или изходи. според вашето приложение трябва да прочетете внимателно PDF файла с описанието на процесора за да знаете как да напишете софтуера за правилна работа на платката.

датчици за входяща информация има на пазара доста богат избор. в зависимост от това какво се налага да измервате можете да изберете датчик с параметър за измерване от търговците на електронни елементи.

ако закупите платката без никакви елементи, имате възможност да използвате конекторите за директен достъп до пиновете на процесора. в този вариант можете да запоявате всякакви елементи, схеми и кабели за да осъществите тестов вариант на бъдещата финална схема на вашето приложение.

тестов софтуер във платката ще бъде инсталиран като ще показва базов вариант на управление на запоените елементи. за приложения за които можете да използвате нашата платка, но се налага друг софтуер, можем да помогнем винаги.

за какво точно приложение ще използвате развойната платка зависи само от вас. ние можем да помогнем със съвет за хардуера, софтуера или със готово решение при конкретно задание