развойна дейност на електронни схеми и цялостни процесорни управления

развойни и прототипни софтуерни библиотеки за различните видове процесори

софтуерни и хардуерни симулации на процеси и електронни схеми и управления