описание н контролер 32 канала за управление на товари
ОЧАКВАЙТЕ КЛИПА КОЙТО ПОКАЗВА КАК РАБОТИ 32 КАНАЛНИЯ ДИМЕР И КАКВИ СВЕТЛИННИ ЕФЕКТИ СМЕ ПРОГРАМИРАЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОМЕНИ, ДОБАВЯНЕ НА ЕФЕКТИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВЪПРОСИ ЗАДАВАЙТЕ НА ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА ЕЛ. ПОЩА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

https://www.youtube.com/watch?v=KNmUnjJjNJs&feature=youtu.be

 

крайните товари в тази платка са управлявани от средно мощни MOSFET транзистори с номинален товар 20A/ампера/. при необходимост могат да бъдат запоени и достатъчно мощни крайни транзистори за директно управление на товари с голяма мощност, като двигатели, нагреватели и други.

в даденият пример на контролера сме използвали светодиодни ленти, като се има предвид че с тези транзистори дължината на лентата за един канал може да стигне до 20 метра. това дава възможност за реализация на големи светлинни проекти в рекламата, осветлението на помещения от всякакъв тип, с възможност за различни комбинации между бели/WHITE/ и цветни/RGB/ ленти. при употреба в окачените тавани, контролерът може да реализира доста сложни светлинни проекти от гипскартон и орнаменти, като с бутоните за управление могат да бъдат управлявани светлинните ефекти и функции на контролера.

в този вариант на производство има и вариант да бъде добавено дистанционно управление от стандартните китайски димери и контролери за ленти, като командите на бутоните на дистанционното се програмират в контролера по желани на клиента. вариант за дистанционно управление са радио дистанционните със 18, 24, 34 бутона, като също има вариант и за добавяне на дистанционни със 4 бутона употребявани за алармените системи.

дистанционните с по-малък брой бутони има малко по-голяма сложност на управление на контролера, като предварително се програмират функциите в процесора и се следи пълното описание на командите програмирани предварително. процесорът ще изпълни точно и веднага всяка команда която му бъде подадена чрез което и да е дистанционно, за това потребителят решава кой вариант на дистанционно управление ще бъде най-удобен и бърз както за него така и за други потребители.

 
СОФТУЕР
програмата която е написана и заредена в даденият пример, светва и угасва лентите според тяхната конфигурация в момента. в реален обект и реализация, софтуерът и неговата функционалност ще бъде съобразена със заданието дадено от клиента за реално приложение. светлинните ефекти програмирани в този примерен контролер показват различни цветни конфигурации на крайните товари като вариантите са достатъчно много за да бъде показано действието на контролера.

командите от четирите бутона са програмирани в основната програма предварително по заданието на клиента, като в този вариант добавянето на нови бутони с други функции ще намали броя на каналите за управление. при необходимост от повече бутон има варианти за изпълнение с кабелна или безкабелна система.
представената платка и вариант на софтуер за управление е прототипен, като за проби и варианти на монтаж разполагаме със допълнителни бройки за колеги и клиенти които искат да изпробват собствени системи и варианти на софтуер.

за допълнителни питания и запитвания за варианти на производство и различни количества ни потърсете на телефоните или ел. поща и фейсбук.