НОВИНА ЗА ESP8266 WROOM02 модулът има добавка за автоматично програмиране !!!! директно през ардуино средата, автоматично качване на компилирания код със новата автоматична платка !!!! можете да използват автоматичната платка за всички модели на ESP, които сте запоили на собствени разработки. повечето от готовите платки, които се продават на пазара имат вграден USB порт за директна употреба. ако сте решили да правите нещо собствено със чиповете на ESSPRESIF, този модул ще вие от полза при разработката на софтуера. няма нужда от бутони за програмиране или други фокуси. просто свързвате модула към вашият прототип и натискате бутона в ардуино средата да компилира И ДА КАЧИ ГОТОВИЯТ КОД ВЪВ ESPмодула. драйверът за модулът също можете да си свалите от сайта от този линк >>> http://karadev.net/basto/?dir=FT232_autoprog

линк >>> ESP8266 WROOM02 е готов за работа !!!!!