Описание на развойна платка за начинаещи в програмирането = цена 50 лева с доставката =  над 4 броя отстъпка

  1. Платката прдставлява процесорен контролер който управлява с предварително зададени програми 16 светодиода свързани към цифрови изходи на процесора

  2. Налични на платката са 4 тример потенциометри, за добиване на знания как да се програмира аналогов вход за превръщане на информацията от аналогов сигнал във цифров стойност

  3. Различните режими на платката могат да се сменят със монтираните 5 бутона, свързани към цифрови входове на процесора

  4. В демо софтуера на процесора са програмирани различни видове ефекти, като смяната на ефектите може да стане със първи бутон /отляво надесно/

  5. Описание на работата на бутоните и режимите на работа

  6. Бутон 1 сменя ефектите на светодиодите

  7. Бутон 2 задава автоматичен или ръчен режим на смяната на ефектите

  8. Бутон 3 показва стойностите на тример потенциометрите. Първо натискане на бутона ще поккаже стойността на първия тример. Второ натискане на втория и така до последния тример

  9. Бутон 4 зададен е предврително прогрмаиран ефект който може да се активира с натискането на бутона

  10. Бутон 5 показва предварително прогрмиран ефект, като ефекта е активен само докато е натиснат бутона. Тример 4 може да регулира скороста на ефекта, за целта трябва да задържите бутона и да регулирате скоростта на ефект