така, поради зачестилите злоупотреби на клиенти с търпението и лоялността ми към клиентите, от сега нататък, колкото и да е това ще има нова разпоредба за монтажа на каквато и да е електроника и продукция от КАРАДЕВ ЕООД.

първо, всички монтажи ще бъдат с дълготрайност не повече от 5 /пет/ работни дни престой на обекта на клиента.

второ, всички разходи по престоя, нощуването и други режийни се заплащат от клиента.

трето, всички допълнителни разходи за материали, оборудване и повреди на машините и механизмите на клиента се заплащат от клиента.

четвърто, всички материали които са необходими в това число - кабели от всякакъв вид и дължина, разклонители и всякакви други видове електро-материали, оборудване, машини, инструменти, крепежни елементи, измервателна апаратура , изолационни материали всички други пособия се закупуват от клиента и остават негова собственост.

ЧЕТИ ДО КРАЯ !!!!

пето, фирмата не участва в отремонтирането на електрически, механични, машинни възли и детайли собственост на клиента при евентуална повреда по време на монтажа на електронната апаратура, както и контролни управляващи модули и/или други продукти произведени от нас.

шесто, ако монтажа на електронния модул се забави поради изтичане на срока, поради повреда в апаратурата на клиента и/или невъзможност за пускане на контролния модул по други причини независещи от наша страна, контролерът се връща в офиса на фирмата, монтажът и срокът за престой в обекта на клиента се прекратява, като за следващият уговорен срок за монтаж са валидни същите правила от този ред.

седмо, заплащането на монтажа на електронният модул в обекта на клиента се заплаща предварително в размер на 2000 лева /две хиляди лева/ без ДДС предварително по банков път, след заплащането на ДДС се издава фактура на фирмата на клиента.

осмо, удължаване на срока на престой в обекта на клиента е невъзможен. след изтичане на срока за монтаж, монтажниците напускат обекта на клиента като за следващият срок на монтаж ще бъде направена допълнителна уговорка с клиента. правилата от по-горните точки важат и за следващият и за всички следващи монтажни периоди.

за всички други недоговорени условия за монтажа ще се уговорят на място и/или по време на приемане на поръчката на клиента.