нова ревизия на платката с 4 релета със процесор 18F46K20, може и със други PIC18Fxxxx процесори, като 8 килобайтовия рам памет и 128 КВ флаш PIC18F47K42. 🙂 добавил съм клеморед за по-удобно свързване към външни бутони, входове, изходи, ICSP порт за програмиране си има и от предния модел, удобен монтаж към кутиите за дисплея, бутоните и комуникацията по сериен порт RS232. има порт за USB<>RS232 конвертор CH340, доста удобен за комуникация със пик процесорите. платкате се предлага с базов софтуер за работа, за допълнителна информация и конкретен софтуер за вашите приложения на сайта 🙂

линк към старата статия за старата платка
>>> http://www.karadev.net/site/index.php/develop46k20