ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА пример ПРОГРАМАТОР Pickit 2

Екипът на КАРАДЕВ ЕООД е специализиран в проектирането и производството на печатни платки за всички сфери на електрониката. Разработването на схемите на електронните устройства и печатните платки изцяло се осъществява с програмата PROTEUS. Последната версия на програмата осигурява надежден, качествен и подробен проект, както на схемното решение, така и на печатната платка. Изходните гербер/GERBER/ файлове са необходими на заводите за производство на печатни платки, за да произведат необходимите бройки за нашите клиенти. Проектирането протича в няколко етапа с активното участие от страна на клиента, който дава информация за разположението на задължителни елементи, куплунзи за връзка с контролна апаратура, букси за захранване и други данни.

ЕТАП 1 : Начертаване на схемата
Начертаването на схемното решение е изцяло контролирано от клиента или негово техническо лице. При достигане на крайният вариант на схемата и уточняване на детайлите започва същинското проектиране на печатната платка за конкретната схема. Програмата за чертане на схемното решение съдържа всички елементи по стандарт в електрониката, както и голяма библиотека на големи световни производители. Ако се налага начертаване на елемент - процесор, интеграла или друг, който не се намира в стандартните библиотеки, може даденият елемент да бъде начертан според неговите спецификации и технически параметри. Няма ограничения в броя, разновидностите и/или други параметри на допълнително начертаните елементи.

  

ЕТАП 2 : Разпечатване и одобрение от клиента
Разпечатването на готовите схеми и проверката от клиента е задължителна преди започването на проектирането на печатнатите платки. Важно е, защото ако платката е по-голяма и по-наситена с елементи, при промяна или смяна на схемата ще се получи смесица от стари и нови компоненти и други модули, това ще доведе до повече и по големи грешки в целият проект.

ЕТАП 3 : ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЕЧАТНАТА ПЛАТКА
При по малко наситени платки, проектирането може да започне веднага след начертаването на схемата, защото евентуална промяна на самата схема, няма да доведе до значителни обърквания или промени на разположението. Клиента може да провери по всяко време докъде е стигнало проектирането само с получаването на един *.JPG файл по ел. пощата. Дадената информация за разположението на силови елементи, захранващи букси, дебелини на пътечки и други данни са задължително действие за да знаем как да проектираме вашата печатна платка.

  

При различните сложности на проектите проектираните печатни платки могат да бъдат едностранни, двустранни, двуслойни, многослойни. В показаният проект проектирана печатна платка за програматора е двустранна, като снимката със сините пътечки е долната страна на платката, а червените са горната. Двуслойни и много слойни платки могат да бъдат произведени в България, но те са за големи проекти, които съдържат в схемното решение процесори и чипове с много пинове, много пасивни елементи, както и сложни връзки в схемното решение на проекта. За нашият програматор, както и за други проекти двустранните платки са достатъчни за реализацията на изделието.

ЕТАП 4 : 3D - ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА НА ПРОЕКТА
Важен етап е триизмерният проект на проектираната печатна платка. Програмата разполага с 3D рендер системата на 3D MAX STUDIO, както и със 3D модели на всички елементи от библиотеката. Тримерният проект ще покаже нагледно от всички страни как ще изглежда вашият контролер с поставените елементи върху печатната платка, дебелината на пътечките, надписите за обозначението на елементите и техните номера, надписи които са допълнително добавени за информация и други данни. Последната версия на програмата има подобрена версия на рендера, доста детайлна, която показва ясно всички детайли и цялостната визия на проекта. Вариант на изгледа е програмата да покаже само платката без наситените върхе нея елементи.

 

ЕТАП 5 : Разпечатвана на готовия проект
Важен етап е разпечатване на всички файлове на проекта, както и правилното им съхранение в архива на фирмата и в архива на клиента. Сега вече при наличието на всички данни и готови проекти може да се продължи с изработването на печатните платки /може за един проект те да са няколко вида и-или броя/, насищането на елементите и оживяване на електронната схема за употреба в в даден процес, производство, забавление и др.

ЕТАП 6 : ПРОИЗВОДСТВО