Обява: Голямо ПЛЦ х5 броя търси спонсори. Кратко техническо описание : Процесор 18F47K42 - 8kb RAM, 128kb FLASH, 64MHZ, HI-TECH MICROCHIP ADVANCED PRODUCT, 32 релейни изхода/възможност за директно управление на контактори за 220V, 16 програмируеми входа от бутони и/или други релейни контакти, 8 цифрови входа от датчици, 8 аналогови входа от датчици, външна флаш памет с размер 128 килобайта за лог файл на работата на контролера, часовник за реално време, дисплей с 10 бутона за настройка на контролера, комуникация USB<>RS232/485. светодиодна индикация на всички входове/изходи при задействие, модулни варианти на сглобяване на платките са няколко в зависимост от заданието за употреба. създаване, редактиране и запис на потребителски програми според вариантите на употреба, директен достъп до всички ресурси на контролера през комуникационните варианти, следва програмирането на уеб интерфейс със достъп до всички контроли, данни и програми на контролера и други функции. за повече информация на лично или на емайла или телефона


ПЛЦ по-скоро е идеология на управлението на машини и механизми, от която релетата и/или контакторите са част от хардуера. ПЛЦ е удобство на инжинерите да управляват различни видове механики с един и същ електронен контролер, само с различна програма, СПОРЕД механиката, времената на изпълнение, входящи, изходящи канали, различни логики спрямо входащата информация от ключове, палци и други безброй данни, които в да кажем дадена поточна линия и ли самостоятелна машина са винаги разлчини. ТОВА СПОРЕД МЕН Е ПЛЦ, програмируем логически контролер, то и за това така се казва.  A пък ако има няколко такива с комуникация помежду и/или към централизиран офис, инжинерен възел каквото и да е място за наблюдение вече трябва да наподобява скада /SCADA/

релета можеш да управляваш и със таймер 555, 8 броя на една платка, тримери за различните времена, но не го прави плц. Защото нямаш възможност да дадеш никаква програмна логика спрямо входяща информация от примерно натиснат палец, когато детайла е пристигнал на позиция, или трябва да се завърти, или трябва да се загрее до определена температура дадена част от детайла. такива неща се имат предвид.

другото е удобството на софтуера да контролират всички параметри на времедиаграмите на изхоящите канали, логиките на входовете, кой кога ако е включен да стане нещо, когато се изключи да стане друго нещо. настройката на програмата да се прави от самия оператор локално на плц на машината или през уеб интерфейса или в централна инжинерна точка да направят промяната а оператора само да констатира промяната, варианти има много на управление и администрация.

днеска събрах платките на голямото в реда който трябва да бъдат надстроени една над друга. само да намеря кинти ше ги налепя и ще ги сглобя, има и още една която е със дисплея с бутоните.

вярно релейни са, има вариант да са директно контакторни, плц то е прототипно, не съм казал че е готово за каквото и да е, искам да видя какво ще стане, как ще работи, как ще направя софтуера имам идея добра, но все пак реализацията е съвсем друго. пробвам, пък каквото сабя покаже и честа майко юнашка

ПРОЕКТ ПЛК - 2020г.

ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕР 3в1 + ДИСПЛЕИ + 10 БУТОНА ЗА НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИ НА ПЛК.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ И КОНКРЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВХОДОВЕТЕ ИЗХОДИТЕ И МЕНЮТА НА ДИСПЛЕЯ СПОРЕД ЗАДАНИЕТО НА КЛИЕНТА.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ В КОНТРОЛЕРА

1. 16 РЕЛЕЙНИ / БУТОН ВХОДА, ПРОГРАМИРУЕМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ СПОРЕД ЗАДАНИЕТО НА КЛИЕНТА. ВХОДОВЕТЕ СА НАПРЕЖЕНИЕ 12 ВОЛТА, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛИТЕ ДО 5 МЕТРА. СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ ЗА ЗАДЕЙСТВИЕ

2. 16 РЕЛЕЙНИ / ДИРЕКТНИ ИЗХОДА ОТ МОСФЕТ ТРАНЗИСТОРИ 20/40 АМПЕРА. СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ ЗА ЗАДЕЙСТВИЕ

3. ПРОЦЕСОРЕН КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪС МОЩЕН PIC18F46K20 / 18F47K42 ПРОЦЕСОР СЪС 8 ЦИФРОВИ ВХОДА ОТ ДАТЧИЦИ. 8 АНАЛОГОВИ ВХОДА ОТ ДАТЧИЦИ. КОМУНИКАЦИЯ RS-232/RS-485.

4. ЧАСОВНИК ЗА РЕАЛНО ВРЕМЕ - RTC - MCP7940N С КАЛИБРАЦИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО. ПРОГРАМИРАНИ АЛАРМИ 32 БРОЯ, ФРИЙ РЪН ТАЙМЕРИ /FREE RUN TIMER/ ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПРОЦЕСИ 32 БРОЯ.

5. МОНТАЖ ТИП САНДВИЧ ПАНЕЛ С ПРЕДВИДЕНА ОТСТЪПКА НА ПЛАТКИТЕ ОТ ПО ГОРНИТЕ ЕТАЖИ, ЗА УДОБЕН МОНТАЖ НА КАБЕЛИТЕ В РЕАЛНИ ОБЕКТИ

6. ПРЕДВИДЕН ДИСПЛЕЙ LCD 20X4 ЗА НАСТРОЙКА ОТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОГРАМИРАНИ ПАРАМЕТРИ И ПРОГРАМИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КОНТРОЛЕРА.

7. ПРЕДВИДЕНО ОТДЕЛНО СТАБИЛИЗИРАНО +5V /ВОЛТА/ ЗАХРАНВАНЕ НА ВСЯКА ЕДНА ПЛАТКА ОТ КОНТРОЛЕРА

8. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СЕ ДОБАВИ ВЪНШНА ПАМЕТ С ГОЛЯМ ОБЕМ НА 2 МЕГАБИТА С ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОНТАЖ НА КОНЕКТОР, КАКТО И СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР ЗА ЧЕТЕНЕ, ЗАПИС И СТАТУС ПРЕДАВАНИ КЪМ ЦЕНТРАЛНА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА

 

ПЛК - 16 вх./изх. канала+LCD. проект за плк /програмируем логически контролер/ е на дневен ред за проектиране и производство във фирмата. ОЧАКВАЙТЕ ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛЕРА И НЕГОВИТЕ ВАРИАНТИ НА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ МОДУЛИ.