описание на програмируем логически контролер / плк – plc / с процесор PIC18F4620
Списък на елементите на платката

процесор – PIC18F4620 – 40 пина, средно мощен, тактова честота до 40 MHz, рам 4 kB, сериен порт, АЦП и други функции
чип драйвер за релетата – ULN 2803 – 8 портов чип драйвер за релетата включващ във интегралата всички необходими елементи и защити за правилна работа на релейния блок

Дисплей – дисплей за показване на стойностите в реално време, 4 редов по 20 символа на ред, менютата и дизайна на показваните стойности могат да бъде програмирани за всеки входящ и изходящ порт поотделно според желанието на потребителя.

сериен порт – MAX232, чип за комуникация през сериен порт RS-232 стандарт, комуникация между PLC контролера и компютър със предварително написана програма за разчитане на данните.