PLC 8 канала със USB<>RS232 конвертор

програмируем логически контролер със 8 релейни изхода описание на функциите

1. контролера има проектирани и предвидени за програмиране 8 релейни изхода със няколко варианта на управление от софтуера в процесорната част. в случай, че в конкретно приложение се използват контактори, релетата МОГАТ да НЕ бъдат монтирани. директна връзка между контролера и контакторите може да бъде направен за директно управление на контакторите през НМОСФЕТ /NMOSFET/ транзисторите.2. предвидени са и 8 входящи порта, като подаваният сигнал може да бъде само от реле или от бутон за всеки един поотделно. в програмата на конкретното приложение функцията на всеки един входящ сигнал от осемте бутона може да бъде програмирана по желание на клиента. входящото напрежение може да бъде от +9V до +12V волта, като на платката е проектиран входящ стабилизатор на напрежение, който предпазва чиповете от прегаряне.

3. проектирани са и 8 аналогово и/или цифрови входа от различни датчици за събиране на информация за заобикалящата работна среда. в даденото приложение на контролера всеки един параметър измерен и записан като променлива в процесора може да бъде логически свързан към входящите и/или изходящите канали на платката.

4. предлаганият контролер има пор за комуникация със компютърна система през стандартен сериен порт RS232  или през конвертор от RS232 директно към USB порт. разширение на платката може да бъде стандартна линия за двупосочна комуникация по стандарт RS485. монтажът на съответната комуникация трябва да бъде заявена по желание във директно приложение на контролера.

5. платката има монтиран задължително и РЕСЕТ бутон /RESET/, който служи за рестартиране на платката при екстремни ситуации. ако при вариант на ресет платката не работи според зададеният софтуер, ще се наложи да бъде свалена и отремонтирана.