Програмиране на софтуер за контрол на хардуер

Екипът на Карадев ЕООД е специализиран в програмирането на софтуер за windows 7, 8.1, 10 и следващи версии. Програмните проекти могат да бъдат разработени за контрол и диагностика на електронни модули, както и самостоятелни приложения за операционната система.

 

Програмни езици
Програмистите в нашият екип са специалисти в програмните езици като :

Аssembler -> език за програмиране на ниско ниво използван за всички процесорни управления, програмни проекти за операционни системи, както и смесени системи от типа хардуер-софтуер.

MPLAB развойна среда & XC8 - компилатор за езика С/С++ пик процесори на фирмата MICROCHIP /USA/ - основна развойна среда и компилатор за програмирането на софтуера за пик процесорите. постоянно следена и ъпдейтвана от фирмата производител на процесори. има много примери и готови сорс кодове за различни приложения на процесорите в електрониката.

Delphi 6, Delphi 7 -> програмна среда от високо ниво за реализация на програми за уиндоус 7, 8.1 и следващите, като могат да бъдат реализирани всички видове контролни бутони и менюта на уиндоус във програмата на даденият проект, връзка на хардуер със софтуер и др.

 

C++ -> език за програмиране от високо ниво, който има вариант и за директно програмиране на PIC процесори, много мощен за програми и цялостни сложни проекти за уиндоус, интернет, локална и глобална мрежа, бази данни, връзка на хардуер със софтуер, дистанционен контрол и други.

Delphi Embarcadero Xe6 - RAD Studio е обектно-ориентиранa, визуална среда за програмиране за бърза разработка на приложения (RAD). С използване на RAD Studio, можете да създадете високо ефективни визуални приложения с минимум употреба кодиране, или с помощта на Delphi или C ++ програмни езици.

RAD Studio предоставя всички необходими инструменти за моделиране на приложения, дизайн потребителски интерфейси, автоматично генериране и редактиране на код. Той също така ви дава инструменти за съставяне, отстраняване на грешки, и да разгърнат приложенията. Наличните в IDE инструменти зависят от версията на RAD Studio, която използвате.

Проектиране на програмата
Всички функции на програмата за клиента са прегледани и предварително описани със съдействието на клиента и програмистите в конферентен разговор или текстов вариант на заданието. Добавените от екипа допълнителни спомагателни функции, дават възможност на клиента да контролира по-добре своят електронен модул или цялоста хардуерно-софтуерна система директно от компютъра през стандартен интерфейс - сериен, USB, безжичен, локална мрежа, интернет. Програмите са изцяло проверени за правилна работа на няколко версии на уиндоус, в зависимост от компютърните системи на клиента. Добавяне на допълнителни функции в по-късен момент от разработката не е нещо ново. Евентуална промяна на хардуера или добавяне на нов модул могат да изискват промяна или направо отделна програма за управление. Програмите съдържат удобни контролни менюта и бутони с обикновен лесно четим шрифт за операторите и други ползватели.

 

Примерни програми
Показаните програми са от реални хардуерни разработки на екипа. Някои от програмите са за безплатна употреба от всички, а други са част от хардуерен проект или са за дадена задача в компютърна система с уиндоус 7 и следващите.

Мобилни приложения
Употребата на мобилни смартфони и други с операционните системи Android налагат разработки на приложения за употреба от клиенти в движение, като това могат да бъдат самостоятелни програми за смартфони или програми контролиращи даден хардуер през интернет.

Работна среда за програмиране
Последните две снимки са примерни от средата за програмиране на софтуера. Подобни развойни среди има всички съвременни програмни езици като Assembler, Borland С++, Borland Delphi, Visual Basic, C# и други.