НОВО ОТ НАШИЯТ ЕКИП, ВСИЧКИ ДИМЕРИ И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА МОГАТ ДА РАБОТЯТ СЪС РАДИО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗАНИ НА СНИМКАТА, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКРЕТЕН ВАШ ПРОДУКТ ИЛИ ПРОЕКТ ОБАДЕТЕ НИ СЕ ДА ГО ОБСЪДИМ. посетете и-нет магазина за да видите димерите със новите радио дистанционни. всички електронни процесорни системи могат да бъдат снабдени със радио управляващи дистанционни като функциите на бутоните се програмират по желание на клиента. дистанционните са два вида, като имат две разновидности - със собствен уникален номер или без уникален номер, което дава възможност на едно и също устройство да работи или само със едно дистанционно или на всички електронни устройства ще се управляват от едно радио дистанционно.