развойна платка за распбери пай пико /raspberry pi pico/ с процесор RPI2040

ИЗПОЛЗВА СЕ СЪС ДРАЙВЕРА НА АРДУИНО РАЗВОЙНАТА СРЕДА !!!
ТЕСТВАНО И РАБОТИ, КЛИПА В ЛИНКА ПОКАЗВА КАК СЕ ПРАВИ !!!!

link tube >>> https://www.youtube.com/watch?v=O3oX8NrVB3Y

ASK FOR PRICE and quantity on email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИТАЙ ЗА ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТА НА ЕПОЩА : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

развойната платка е направена с цел да помага при работата на хардуеристи и програмисти в създаването и написването на софтуер за конкретен хардуерен вариант на реални проекти в електрониката и програмирането.

вариантът на платката който е представен съдържа връзки към основните хардуерни модулу на платката на процесора. платката със процесора се поставя на развойната посредством рейки запоени, като при желание може да се избере и друг вариант за монтаж на процесорната платка към развойната.

към тази платка има проектирани и произведени комплект платки със конектори за развойна дейност за различните хардуерни модули проектирани във платката на процесора. както е показано на снимката платката има няколко комуникационни порта, ацп /аналогов към цифров преобрзувател/ 3 канала, два порта за цифрови датчици масово употребявани в практиката, 8 порта за директен цифров вход-изход и свободни за запояване контактни площадки удобни за употреба при развойна дейност в електрониката програмирането.

 

техническо описание на девелоперската платка:

1. захранване входящо напрежение +12V - стабилизирано

2. захранващо напрежение след стабилизатора 7805 -> +5V

3. процесорната платка има собствено стабилизирано захранване на +3.3V, което е направено от завода производител. на платката /процесорната/ е даден вход за +5V, който ние използваме за захранване на системата. !!!!!! ИМАЙТЕ ПРЕДВИД ЧЕ ИЗХОДИТЕ И ВХОДОВЕТЕ СА СЪС РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ +3,3V !!!!!!!!!!!!!.
това налага употребата на резисторни делители на напрежение НА ВХОДОВЕТЕ КЪМ ПРОЦЕСОРНАТА ПЛАТКА за да може при употреба на +5V входящи данни ДА НЕ ИЗГОРИТЕ ПИНОВЕТЕ НА ПРОЦЕСОРА !!!!
на развойната платка може да се видят такива резистони делители при датчика за температура DS18B20, както и при комбинирания датчик за влага и температура DHT11. третитят резисторен делител е на порта за SPI /ес пи ай/ комуникация към който са предвидени за свързване различни периферни платки от същи комплект. линкове има на сайта в другите категории.
ще дам и директни линкове към описанието на другите платки от комплекта във описанието по-долу на тази платка.

4. портове за вход/изход - ULN2803 - налични са 8 порта за вход/изход към развойната платка, като е предвидена платка за изходящ драйвер със 8 порта, чип номер ULN2803. платката с драйвера е проектирана и произведена също от мен, като с нея може лесно да се стартира проектирането на конкретна електронна схема и писането на софтуер за всеки един проект със 8 светодиода.
това е доста лесен вариант за стартиране на развойна дейност за начинаещите в електрониката и програмирането със PI PICO, като със свързването и стартирането на драйверната платка със 8-те светодиода ще могат да програмират и проверят целият процес по стартирането на базов софтуер за PI PICO. същият порт ще има и платка за употреба като входове, както казахме вече, трябва да има резисторни делители за всеки един входящ пин на процесорната платка, за да не изгори пина на процесора при подаване на входящ сигнал по-голям от +3.3V !!! пример за свързването и пускането на драйверната платка ще има по-късно, може и да направя и клип как се стартира платка със 8 светодиода свързана към развойната платка и написването на софтуера за светодиодите.

5. стандартен сериен порт RS232 със разположение на пиновете за конвертор CH340 със вход от USB към сериен порт RS232 /снимка на платката/

 


6. през този порт със/без конвертора, както и със всяка друга конзола USB<=>RS232 можете да комуникирате към всяка компютърна програма от типа стандартен сериен RS232 терминал. ако можете да си направите за уиндоус собствена програма сериен терминал, ако не можете да си изтеглите от интернет всяка, която поддържа този стандарт за серийна RS232 комуникация.

7. SPI порт за комуникация с други платки от комплекта и/или ваши собствени развойни платки и системи. SPI порта е директно свързан към процесорната платка, като входящия пин MISO е разделен със резисторен делител, който намалява напрежението от +5V на +3.3V, за да не изгори пина на процесора RPI2040.

разположението на пиновете на порта за връзка са направени в два варианта на употреба на SPI порта.
    ВАРИАНТ 1 >> хардуерен SPI порт може да ползвате директно от хардуерния модул на процесорната платка. в описанието на RPI2040 платката на PICO има разположението на 4 пина за комуникация в SPI порта. ако ползвате периферна платка SPI свързана към развойната ще ви трябва описанието на порта от процесорната платка, както и схема на разположението на пиновете на развойната платка, която ще дам на сайта.
    
    Софтуера за хардуерния SPI порт на RPI2040 може да бъде намерен на сайта на PI PICO, както и във интернета има достатъчно библиотеки за този комуникационен стандарт и неговата употреба към други SPI чипове и периферии.
    
    ВАРИАНТ 2 >> употреба на SPI порта в софтуерен вариант свързан към стандартните GPIO входно/изходни пинове. така, тука има малко по-сложна софтуерна библиотека, като за хардуерното решение е по-лесно. можете да свържете пиновете на даден SPI чип директно към GPIO пиновете, като софтуерно да кажете на RPI2040 процесора, кой пина да бъде MOSI, MISO, CS, CLK. този софтуер SPI вариант на комуникация го ползвам постоянно както във PIC процесорите, така и във RPI2040 PI PICO процесора.
    
    софтуера за софтуерния вариант на SPI е няколко функции по-голям, като предварително трябва да определите кой пин от 4 свързани ще бъде CS, CLK, MOSI, MISO. както знаете MISO входа на RPI2040 е изхода на SPI конкретен чип и трябва да има резисторен делител за +3.3V. след това трябва да го конфигурирате като вход, защото за свързания към платката чип е изход. този пин предава данните от свързания чип към процесора при команда и подадени импулси на CLK. всички които ползват SPI комуникацията знаят как работи, за тези които още не са ползвали този стандарт има много инфо в нета.
    
    предвидил съм няколко платки със SPI комуникация в различни варианти, както със светодиоди, които могат да се смятат за релета, така и бутони които могат да бъдат смятани за входове от други системи.
    
    SPI платки, които съм проектирал и произвел за тази развойна платка ще бъдат описани в другите категории. един вариант за SPI<<ADC, три вариант на разширителни платки със MCP23S17 разширителен чип. вариантите на този чип са платка с 16 бутона, платка със 16 светодиода, платка със 8+8 бутона със светодиода. описание в другите категории на сайта.
8. входящ порт за цифров датчик за температура DS18B20. този вход е разделен от резисторен делител, защото цифровият дачик за температура има само един пин през който се осъществява предаването на командите към датчика, както и приемането на данните за температурата и другите функции. софтуерни библиотеки има в интернет много за този датчик, широко разпространен и употребяван във много приложения.
9. директен порт за комбиниран датчик за влага и температура DHT11. този датчик е също със комуникация по един пин, също със резисторен делител, разликата е че има 4 пина за монтаж, но единият не се използва в електрическа връзка. описание и софтуер има много в нета, макар и за други процесори.

10. АЦП /аналогово-цифрово преобразуване/ на входящи сигнали от датчици към RPI2040. на процесорната платка има предвидени 3 пина за ацп порт, които са изведени директно на развойната платка. на снимката, както и на прототипната платка съм монтирал тримери 10 килоома за тест на хардуерният АЦП блок, но който иска може да си запои всякакви датчици с аналогов изход, като предварително в софтуера трябва да настроите тези пинове да БЪДАТ ВХОДЯЩИ АНАЛОГОВИ ПИНОВЕ !!!!

11. за всички които имат друга задача за хардуер и софтуер, могат да ползват рейките на платката с описанието на пиновете, като към тях запояват кабели, за връзка с външни системи в електрониката.
ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ, ВХОДОВЕТЕ НА RPI2040 СА СЪС НАПРЕЖЕНИЕ 3.3V !!!!!! ТРЯБВАТ ВИ РЕЗИСТОРНИ ДЕЛИТЕЛИ ЗА ДА НЕ ИЗГОРИТЕ ПИНОВЕТЕ !!!! ЧЕТЕТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОЦЕСОРНАТА ПЛАТКА RPI2040 ЗА ДА НЕ ИЗПУШИТЕ ПРОЦЕСОРА !!!!

ПАК ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ !!!! ИЗХОДИТЕ СЪЩО СА НА +3.3V !!!! КОЕТО ОЗНАЧАВА ЧЕ АКО ИСКАТЕ ДА СВЪРЖЕТЕ ДИРЕКТНО МОСФЕТ ТРАНЗИСТОРИ НЯМА ДА СЕ ОТПУШАТ НА 100 ПРОЦЕНТА И ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАТЕ ДРАЙВЕРНО СТЪПАЛО ULN2803 СВЪРЗАНО КЪМ +5V И СЛЕД НЕГО ДА СВЪРЖЕТЕ МОСФЕТ ТРАНЗИСТОРИТЕ ЗА ПО-ГОЛЕМИ НАПРЕЖЕНИЯ НА ТОВАРИТЕ!!!
В ДРУГА СТАТИЯ ЩЕ ПОКАЖА СЪС СХЕМА И ПЛАТКА И ОПИСАНИЕ !!!!!

ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ, ВХОДОВЕТЕ НА RPI2040 СА СЪС НАПРЕЖЕНИЕ 3.3V !!!!!! ТРЯБВАТ ВИ РЕЗИСТОРНИ ДЕЛИТЕЛИ ЗА ДА НЕ ИЗГОРИТЕ ПИНОВЕТЕ !!!! ЧЕТЕТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОЦЕСОРНАТА ПЛАТКА RPI2040 ЗА ДА НЕ ИЗПУШИТЕ ПРОЦЕСОРА !!!!

ПАК ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ !!!! ИЗХОДИТЕ СЪЩО СА НА +3.3V !!!! КОЕТО ОЗНАЧАВА ЧЕ АКО ИСКАТЕ ДА СВЪРЖЕТЕ ДИРЕКТНО МОСФЕТ ТРАНЗИСТОРИ НЯМА ДА СЕ ОТПУШАТ НА 100 ПРОЦЕНТА И ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАТЕ ДРАЙВЕРНО СТЪПАЛО ULN2803 СВЪРЗАНО КЪМ +5V И СЛЕД НЕГО ДА СВЪРЖЕТЕ МОСФЕТ ТРАНЗИСТОРИТЕ ЗА ПО-ГОЛЕМИ НАПРЕЖЕНИЯ НА ТОВАРИТЕ!!!

В ДРУГА СТАТИЯ ЩЕ ПОКАЖА СЪС СХЕМА И ПЛАТКА И ОПИСАНИЕ !!!!!