описание сериен терминал <> Remote Serial Terminal v3.0
LINK >>> http://www.karadev.net/basto/rsterminaltimeout2022.rar

ЪПДЕЙТ 9/04/2022 - добавени са някои проверки за въвеждане на командите от бутоните, промяна на натройките за приемана не на данните с по-добро приемане, променен е дизайна за по удобна работа, както и други допълнителни подобрения. всички стари функции са запазени

========================================================================================

 ЪПДЕЙТ 01.05.2020 - ДОБАВЕНА Е ФУНКЦИЯ ЗА ЧЕТЕНЕ НА *.BIN и *.HEX ФАЙЛОВЕ СЪОТВЕТНО всички бин файлове генерирани със програми като WINHEX, hexworkshop и други. ДОБАВЕНА Е функция за изчистване на двата прозореца за ПРИЕМАНЕ / RX/ и за ПРЕДАВАНЕ / TX/. размер на файловете които могат да се зареждат в програмата == НЕ ПО ГОЛЕМИ ОТ 128kb /килобайта/!!! ако заредите по-голям файл от 128kb ще получите само нули ЗЕРО = 0 !!!!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ДОБАВЕНА НОВА ФУНКЦИЯ ЗА ПО ДОБРА РАБОТА СЪС ШЕСТНАЙСЕТИЧНИ ЧИСЛА ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ ПРЕЗ СЕРИЕН ПОРТ. На ГРАФИКАТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ HEX БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА КАКТО И ДВАТА ВАРИАНТА НА ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

       

програмата е терминал за предаване и приемане на данни през сериен порт RS-232. потребителите могат да ползват също конвертори от тип USBtoRS232 или USBtoRS485 като предварително трябва да си набавите съответния хардуер. има в интернета готови серийни конзоли, с които лесно можете да направите трансфер на данни към даден електронен модул или да приемете данни от друга електроника.

вградена функция за запис на ръчно въведените данни във текстов файл, както и функция за зареждане пт същия текстов файл.

добавена фунцкия за избор на метод за край на приемането към програмата. вариантите са два, първи със край на предването след определено време, вторият вариант е със завършващ символ CR&LF. това са стандартните връщане в началото на реда и нов ред команди.

буфера за предаване на данни от ръчно въведените е направен динамичен до 64 байта данни и отделно със чек сума и CR & LF. чек сумата се получава когато се сумират всички дата предадени байтове.

удобен модул за работа със всички видове сериини портове е този модул от китай ch340g-rs232-usb-to-ttl. можете да потърсите в ebay.com за да си купите евтин и качествен модул за серийна комуникация. ма графиката добре се виждат пиновете на модула, както и че може да работи и на 3.3V волта което е доста удобно в някои системи.

 

     

друг модел може да бъде FT232 модули за серийна комуникация с различни допълнителни пинове за контрол на трансфера

можете да използвате директно бутоните за предаване на дву байтови числа със чек сума и CR&LF в края на трансфера.

а момента променливата за TimeOut е зададена 100ms милисекунди. в следващите версии на програмата ще може да се настройва, но ви предупреждаваме че прекаленото увеличение на тази променлива ще забави видимо трансфера на данни при по-големи пакети за предаване или приемане.

можете да предавате AT+ команди към различни процесорни устройства, wifi модули, gps модули и всякаква електроника която разчита стандарта на AT+ командите.

има функция и за предаване на всякаква информация,както е показано на графиките, директно от текстов файл, като можете да си настроите през колко време да бъдат предавани отделните команди на всеки ред една след друга.

програмата има функция за избор на сериен порт както и скорост на предаване и приемане на данните.

поддържат се всички видове ASCII символи, както и шестнайсетичните числа и стандарти.

от всеки потребител вече зависи за какво ще използва програмата в неговата работа в електрониката и програмирането.

възможни са за употреба също и всички открити виртуални портове инсталирани в уиндоуса от различни софтуери за дебъг, настройка и диагностика на софтуера, хардуера както и комплексни системи.