добавена нова функция в библиотеката на дисплея за показване на шестнайсетични /0х0000/ адреси на съответстващите десетични с цел контрол на еепром паметта на процесора и други данни. размерът на показваните числа може да бъде до 65535 в десетичен размер или 0хFFFF във шестанйсетичен. предстои добавянето на софтуера за алармите и свободните таймери за време в размер на ХХ:ХХ:ХХ , часове, минути, секунди за отмерване на изминало време от стартиране на даден процес

   

схемата представлява чип-часовник за отчитане на реално време с калибрация на отмерването при забавяне или при забързване на отмерването на времето.

реализираната схема е със интегалата на microchip MCP7940N с поддръжка н батерия за продължаване на измерване на времето след отпадане на захранването на процесорната схема.

   

 

показаната схема на свързване на часовника е включена към процесор на microchip модел PIC18F46k20, със стандартен LCD дисплей 4 реда по 20 символа на ред. във следващите снимки можете да разгледате менютата за сверяване на датата и часът на часовника, като в по-късен момент ще добавим и софтуер за алармите и за калибрацията на отмерването при избързване или при забавяне на часовника.

в софтуера има възможност за добавяне на много на брой аларми, както и таймери свободно отчитащи изминалото време в часове, дни, месеци. по желание на клиента могат да бъдат програмирани и други проверки свързани с време отчитането и/или задействането на разни устройства спрямо изминалото време.