клавиатура 16 бутона описание на клавиатура 16 бутона

  

клавиатура за управление на процесорни схеми и устройства със 16 програмируеми бутона според заданието на клиента.

изпълнението е със преместващи регистри модел 74HC595 - по един брой на всеки 8 бутона. на показаната схема за 16 бутона са 2 регистъра. схемата има специално разработен софтуер който може да се монтира към всеки софуер за пик процесор. свързването на контролните пинове спрямо процесорните е независимо. за контрол на клавиатурата можете да използвате които и да е 4 пина от всеки един процесор. софтуера е написан на С/си/ за процесори MICROCHIP PIC всички модели.

захранването идва директно от захранването на управляваната платка. в по-късен момент ще има и възможност за изнесена клавиатура с бутони на +12V.

бутоните са 16 на брой като стандартният вариант ще бъде със следното разположение на бутоните
10 бутона за цифрите 0-9 както и 6 бутона за други команди и използване на менюта в процесрните управления като : mode select, save, clear, back, on/off, plus, minus, start, stop, manual, auto и други който си поръчат клиентите според тяхното приложение на даденото устройство.