графичен дисплей ST7920 управляван от RASPBERRY PICO RPI2040 работещ в два режима ТЕКСТОВ и ГРАФИЧЕН, за сега е само в текстов, после и графика