arduino v3 проект за платка. за сега ще сe произведе с 8 релата и драйвера ULN2803 както и със серийния преместващ регистър HC595. в слeдващите варианти на платката ще ма повече чарколаци за употреба с ардуино V3 платката :)