ARDU BOARD PRO - бред борд с екстри за начинаещи и специалисти

1 | 2 | 3 | 4

Previous ◁ | ▷ Next

ARDU BOARD PRO - наличност

C# програма за серийна комуникация по стандарт RS-232 / RS-485 със хардуерни устройства притежаващи модули за серийна комуникация с цел обмен на данни и команди при задание за автоматизация на процеси и други.

програмата притежава доста функции за контрол на много на брой платки при свързване към кабелни линии / контури / по стандарт RS-485. разработена е от мен изцяло на C# /си шарп/, като в настоящият си вариант може да обслужва 4 платки с функции на стандартно релейно плц /PLC/, както през сериен порт директно от компютър /разстояние 1-2 метра с усб конертор към сериен порт CH340/, така и през стандартна отдалечена свързаност по серийна линия RS-485 с дължина примерно до 250 метра. на всеки контур на сегашната версия на програмата може да има не повече от 4 платки хардуерно свързани към един общ RS-485 концентратор / hub /. програмата има доста команди и предаване приемане на данни, както и основни функции при програмиране на всяка платка с отделен уникален номер за системата, смяна на номер, извеждане на директен хелп лист с команди от платката които могат да бъдат приложени към хардуера. директно /live/ управление на релетата, както промяна на работещата програма, приемане на данни от датчици свързани към аналоговите и/или цифровите входове на платките и още и още. в зависимост от софтуера и фърмуера на хардуера могат да бъдат добавени допълнителни функции за всяка платка поотделно като това ще разшири фукционално както хадуерните контури, така и набора от операции, данни и команди ползвани от операторите на съответната автоматична система. в процес на разработка е нова версия на плц хардуерните модули със распбери пико / RASPBERRY PICO / за по добро и голямо бързодействите, както и възможност за мрежови комуникации по лан / LAN / към сървърни системи и други екстри.