LAN RAS PI PICO PCL 16x16x16x16 ang/input/output/sensors - платката е разработен прототип на ПЛК контролер за автоматизация през локални / глобални мрежи със RASPBERRY PI PICO RPI2040 процесорна част. всички чипове и комуникация във вътрешно схемната свързаност е направена да бъде със SPI интерфейс и протокол.

аналогови входове - 16 броя - чип MCP3008 - 2 х 8 канални - аналогови входове към цифров изход чрез SPI интерфейс и протокол

входове сухи контакти - 16 броя - чип MCP23S17 - 1 х 16 канални експандери /разширители/

изходи релейни контакти - 16 броя - чип MCP23S17 - 1 х 16 канални експандери /разширители/

директни входове към распбери пико - 16 броя - +3V3 волтови максимално към всеки пин за допълнителни датчици, външен хардуер, сериен порт като RS232/RS485, радио модули и други според заданието на клиента.

лан контролер със чип W5500 - wiznet W5500 лан модул 10/100 ethernet

софтуерни функции :

часовник за реално време - вграден в процесора

таймери за процеси с определена честота -  - вграден в процесора

GPIO 0 / 26 - пинове за входове изходи с общо предназначение

файлова система със размер до 1 мегабайт с менажер за управление на съдържанието на файловете при управлението на функциите в конкретно задание, както и уеб интерфейс дизайн сайт за контрол на работата на плк контролера

софтуерни библиотеки за всички чипове на платката, както и за по-често използваните датчици за температура, влага, обороти, осветеност, газова анализация и други . при желание за употреба на датчици за които няма налични библиотеки, могат да бъдат разработени допълнително.

програмирането се извършва през ардуино иде 2.0, като със файловата система и файловият менажер може да се постигне добра употреба на функционалностите на контролера без да се намесвате в фърмуера на контролера всеки път.

изцяло употреба на стринговата система в комбинация със файловата система на пико дава възможност на операторите да настройват всички предварително програмирани функции във фърмуера да бъдат изпълнени директно през програми клиент / сървър директно през локалната и/или глобалната мрежа.