първата проба на приемане/ предаване с ЛОРА модулите постигна разстояние от 400 метра. с антените показани на снимката на предната статия. за новите антени и по-големите разстояния на комуникация ще имам грижата да изработя нови антени съобразени с честотата на модулите 433 MHz, и да направя нови проби, като желаното разстояние на коректно приемане предаване е между 600 до 1000 метра пряка видимост. за по-големи от 1000 метра, мисля че за сега не ми е необходимо. малко снимков материал от първия тест, като инфото е достоверно със хардуера и софтуера, който е на снимката.