ARDU BOARD PRO - бред борд с екстри за начинаещи и специалисти

1 | 2 | 3 | 4

Previous ◁ | ▷ Next

СТРОНГ ЪПДЕЙТ ЗА СРОНГ ТЕРМИНАЛА !!! няколко нови, важни функции за серийната комуникация !!!

направо кърти мив/с/ки с теракот !!!! няколко нови функции за разпознаване на нулеви байтове във стринга или във хекс байтовете приемани през серийния порт !!!! показване на едни и същи приети байтове като ASCII четими  текстови символи, приеманите хекс байтове се принтират като четими шестнайсетични байтове със същата стойност получена на серийния порт.

буфера на приеманите данни е увеличен на 32 байта. после ще го направя да бъде със задаване по желание на потребителя, но това като 32 байта е достатъчно, защото има вариант за многократно приемане на порции по 32 байта до достигане на крайния размер на предавания към стронг терминала информационен блок от примерно 128 / 256 / 512 / 1024 байта / килобайта.

основна функция е терминала да приема само байтове, които наистина са постъпили през хардуерния буфер на серийния порт, така че няма как да бъдат отчетени байтове от тип фалшиви или заместени със 0х00 като стойност. предадено от хардуера, предадено / прието от хардуерния буфер, показано в терминала. няма ала бала :).

друга важна функция е да се скрият нулевите байтове след последния приет НЕ НУЛЕВ БАЙТ до края на размера на буфера от 32 байта. после ще направя функция да се избира като опция от потребиеля. повече за трансфера през серийния терминал в новия урок в тубата. последнта версия на терминала е 1.51+