ПОЛИВНА СИСТЕМА ЗА ГРАДИНАТА - ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ - осигурява удобство за земеделските стопани с достъп през нета да СПЕСТЯТ РАЗКАРАВАНЕ ДО ОБЕКТА И ОБРАТНО НЯКОЛКО ПЪТИ за да пускат и спират поливната система.

НОВИ ФУНКЦИИ В ПРОГРАМАТА И В ПЛАТКАТА

- ДОБАВЕНИ СА НОВИ ФУНКЦИИ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

- ДОБАВЕНИ СА И ФУНКЦИИ ЗА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА УДОБСТВО НА ОПЕРАТОРИТЕ С ОТДАЛЕЧЕНИЯ КОНТРОЛ.

- ДОБАВЕНИ СА ФУНКЦИИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВРЕМЕТО КОЕТО ОСТАВА В ПРОГРАМАТА, КАКТО И СЪСТОЯНИЕ НА РЕЛЕТАТА В ДАДЕНИЯ МОМЕНТ.

- ДОБАВЕНА ФУНКЦИЯ РЕСТАРТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ПРЕЗ ДИСТАНЦИОННИЯ КОНТРОЛ.

- ДОБАВЕНА ФУНЦИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ НА БРОЯ НА ПОВТОРЕНИЯ, КОИТО ОСТАВАТ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДАДЕНАТА ПРОГРАМА, КАКТО И НОМЕРА НА ЗАДАДЕНАТА ПРОГРАМА.

- ДРУГИ МИНИМАЛНИ ПОДОБРЕНИЯ ПО СОФТУЕРА И ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА СОФТУЕРА, КАКТО В КОНТРОЛЕРИТЕ, ТАКА И В ПРОГРАМАТА ЗА УИНДОУС

 

ПОКАЗАНАТА ПЛАТКА ИМА 2 ВАРИАНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ТАЗИ СЪС МРЕЖОВИЯ МОДУЛ RJ-45 Е ГЛАВНА ЗА СИСТЕМАТА, А ПЛАТКАТА БЕЗ ЛАН МОДУЛА СЕ ВКЛЮЧВАТ КАТО ПОД-ПЛАТКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА КЛАПАНИТЕ НА ТРЪБНАТА СИСТЕМА В ЗОНИТЕ.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДИ ГЛАВНАТА И ПОД-ПЛАТКИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ RS-485, КАКТО И СЪЩИТЕ ПОДПЛАТКИ СЪЩО МОГАТ ДА БЪДАТ СЪС ЛАН МРЕЖОВА КОМУНИКАЦИЯ, КАТО ТОВА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СОФТУЕРНО ОТ ПРОГРАМАТА НА КОМПЮТЪРА С КОЙТО СТАРТИРАТЕ ПОЛИВНАТА СИСТЕМА.

LINK YOUTUBE >>> PART ONE VIDEO
>>> https://www.youtube.com/watch?v=6C-_fIUyqpU

LINK YOUTUBE >>> PART TWO VIDEO

>>> https://www.youtube.com/watch?v=CwBHFZqRyAY

всяка платка може да управлвява до 8 на брой клапана за поливане, като главната платка също може да бъде настроена както за директно управление на клапаните, така и за управлнение на подплатките. предвидени са релейни изходи за управлението на помпите, клапани за изпускане на налагянаето на водата след спиране на поливането, както и други екстри в софтуера на платките и програмата за уиндоус която стартира процеса.

всички платки има софтуер за отчитане на времето според зададената програма за времетраене на поливането. на всички платки и всички отделни канали може поотделно да се променят времената, както през програмата, така и директно през бутоните на контрол панела на системата.

всички платки имат памет за запаметяване на зададените параметри. след рестарт стартира последно настроената програма и времена.

комуникацията се осъществява през GSM рутер-модеми на мобилните оператори, като има едно единствено условие, да има статичен интернет адрес на кабелен интернет или оптика в дома на градинаря. има опция за реализиране на сървърна част от моя страна, за да се избегне необходимост от статични интернет адреси както при клиента така и в градината на GSM рутер-модема.

ще има възможност директно през уеб сайт, клиента да не мисли за видовете комуникация, а директно да се свърже към системата и да оперира цялата система безпроблемно със всички опции на програмата за поливане.

една и съща платка се използва както за главна, така и за под-главна на системата. само софтуерно се задава коя какво да прави. когато цялата система е закачена на мрежов кабел със ЛАН кабел RJ-45, главната платка се определя от софтуерната програма показана по-горе.

 

 

 

 

 

 

ТРИ ХАКЕР СИМУЛАТОРА БЕЗПЛАТНО !!!!! - линкове за сваляне и малко информация за играта в три различни версии

ЛИНК В ТУБАТА ЗА ВИДЕО ХЕЛП КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ :) ПОСЛЕ ИМА ФАЙЛ С ОПИСАНИЕ ЗА ВСЯКА МИСИЯ КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ПО ЗЛОСЖНА !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=JElmLDrEDX0

линк 1 - http://karadev.net/uplinkv155/ -

линк 2 - http://karadev.net/onlink/ <<<<< линк за сваляне

линк 3 - http://karadev.net/uplinkos/ << линк за сваляне

версия 1 - UPLINIK_OS - е последната модификация на играта с много добра графика и функции. леко съм променил цветната схема да се вижда по-добре и някой разположения на менютата за по-голямо удобство. ако искате да направите други промени по цветната схема, има начин но внимавайте с кода, който променяте.

 

ХАКЕР СИМУЛАТОРИ БЕЗПЛАТНО !!! :) - трета част - ONLINK - същата игра, но от друг програмист е направил изцяло нова и подобрена версия със собствена инсталация. сваляте файла, разархивирате, инсталирате и после сте най-добрия хакер в света :) в тази версия обаче не можете да правите копие на потребителските файлове :) така че ако ви хванат, почвате от начало :)

- версия на оригиналната игра, леко подобрена във времето от различни програмисти. можете да си изтествате познанията и уменията във мрежовите задачи на интернет и лан конфигурациите в играта. внимавайте да вне ви хванат. както и във UPLINK_OS също можете да направите архивно копие на потребителските си файлове в играта и да ги възстановите, ако ви гепат че ровите в на хората компютрите :)

PICKIT2 - за начинаещи <<< БЕЗПЛАТНО !!!! предоставеният програматор е предоставен за БЕЗПЛАТНО СВАЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ПЕЧАТНИТЕ ПЛАТКИ /*.gerber/, както и целия софтуер за работата на програматора. Можете да си свалите архива на програматора, да си произведете платките и да си направите самостоятелно програматор за ПИК PIC порцесори. Има файлове за схемата, пълен списък на частите със тяхните стойности

/ проверете стойностите на резисторите на светодиодите, които сте купили, за да не изгорите светодиода и/или процесора /

файла с фърмуера /софтуера в процесора/ можете също да го изтеглите безплатно, но ще трябва да програмирате вашият процесор за вашият програматор на друг програматор, за да можете да си заредите хекс / *.HEX / файла и да стартирате работа. софтуера за уиндоус работи на всички версии +10, така че не би трябвало да имате проблеми. ето и няколко снимки и линк към сървърната директория. можете директно да изтеглите РАР / *.RAR / файла със цялото съдържание на проекта

линк >>> http://www.karadev.net/basto/?dir=PICKIT2_small_work

 

 

 

линк към директорията със рар архива и другите помощни материали

>>>> http://www.karadev.net/basto/?dir=SERIAL_TERMINAL_PASSWORD

създаване на програма за извличане на код за разархивиране на RAR файл с награда с помощта на процесор pic16F1829 + LCD         /безплатна програма за сериен порт v.6.9 + v.9.0/

сумиране на старшият и младшият полубайт на всеки от байтовете в масива

запис на всички резултати в еепрома на процесора - не е задължително, в симулацията на протеус, можете само да визуализирате на LCD дисплея, защото ако сте направили програмата както трябва, всеки път когато пуснете

симулацията, верният резултат ще се покаже на LCD дисплея

визуализация на резултата на определени 16 байта от номерата на байтовете от масива на LCD дисплея

разархивирайте RAR файла и получете програма за виртуален сериен порт драйвер за свързване и обмен на данни между два серийни порта в компютъра/лаптопа.

програмата работи като виртуална свръзка/мост за данни/ между два серийни порта, като можете да свържете и директно хардуер към компютъра и през програмата

протеус да четете и записвате данни през серийните ком портове, за да симулирате работата на хардуера и софтуера. има две версии на програмата, едната е по-стара,

но със фикс-файл, проверена работи. по-новата версия е готова, излекувана ;) от програмисти за програмисти в комуникациите.

 

карта на номерата /в десетична система/ на байтовете използвани за паролата - 16 байта

от целия масив. така както са подредени по 8 байта, вземете от всеки ред точно този байт, който е даден в списъка по-долу.

ПОДСКАЗКА = масивът е едномерен, което означава, че номерата дадени в таблицата по-долу, не са реалните. трябва да си изчислите реалния номер на клетката, като

спазвате размерността на масива = 128 байта, дефинирането и реалните номера на клетките на масива

/стандартна дефиниция и номерация в езика С за едномерните масиви/, изчислявате си номера на клетката на масива, събирате + двата полубайта от стойността на получената клетка от масива и след това, полученото десетично число превръщате във шестнадесетична система 0x00-0x0F

ВНИМАНИЕ : ако полученият резултат е ПО-ГОЛЯМ от 15 десетично, нулирайте старшият полубайт, за да си гарантирате коректно пресмятане на десетичната и след това на шестнадесетичната стойност на новият байт.

за по сигурно можете да нулирате старшият полубайт на всички получени резултати, за да няма съмнение, че някой от получените байтове е пропуснат при увеличаване на номерата на клетките от масива.

трябва да получите 16 шестнадесетични байта /букви и/или цифри 0-9,A-F/, както е стандарта за превръщане на стойности от десетична в шестнадесетична система.

ПАРОЛАТА КОЯТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ВЪВЕДЕТЕ С ГОЛЕМИ БУКВИ !!!!

когато разархиварате RAR програмата ще ви попита за паролата на архива. въведете цифрите които сте получили,

а буквите английските въведете ГОЛЕМИ !!!

ПРИМЕР >> B8C2E1D7F593F5B6A4

рар архиватора разпознава и проверява дали буквите са малки или големи, не забравяйте, че всеки клаши от клавиатурата на компютъра има уникален номер и програмите разпознават тези номера !!!!

покажете получените байтове на LCD дисплея за по-големите специалисти на калкулатора в режим прогрмаист, можете да се пробвате да пресметнете байтовете за паролата на ръка :)

дали ще е на ръка с химикал, софтуерно или с процесор, няма никакво значение, важното е да оключите архива и да вземемте двете програми. БЕЗПЛАТНО !!! :)

пример = 1.line.n.2 = 0x77 = high_byte = 0x7, low_byte = 0x7

sum_byte = 0x7 + 0x7 = 0x0E <> верен символ E

         1.line. n.5, 2.line. n.6, 3.line. n.7, 4.line. n.1

         5.line. n.8, 6.line. n.3, 7.line. n.1, 8.line. n.5

         9.line. n.4, 10.line.n.2, 11.line.n.7, 12.line.n.4

         13.line.n.2, 14.line.n.7, 15.line.n.3, 16.line.n.6

 

визуализация на LCD дисплея, ако първия или ако някой резултат е верен - не е задължително

 

получените числа са номера на байтове от масива, който е даден с размер = 128 байта

 

подсказка -> масива има размер 128 байта, като номерата

на всеки байт започват от номер 1 = [0] до номер 128 = [127]

 

получените 16 числа в десетична система заместете със същите стойност във шесанадесетична система

 

подсказка DEC=1 => HEX=1, DEC=9 => HEX=9, DEC=10 => HEX=A, DEC=15 => HEX=F

 

полученият шестнадесетичен код е парола за за RAR файла, в който се съдържа безплатната програма за серийните портове :) приятна работа и успех в програмирането.

 

снимка на програмата и как се работи със нея във следващият урок за серийна комуникация

 

МАСИВ СЪС ДАННИ СЪДЪРЖАЩИ КОДА ЗА РАЗАРХИВИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЕРИЙНИТЕ ПОРТОВЕ :)

ПОДСКАЗКА : масивът е дефиниран като константен, което означава, че ще бъде записан във флаш паметта, на процесора. ако премахнете думата const, масивът ще бъде дефиниран

като 128 клетки променливи във рам паметта на процесора. без думата const, компилатора ще запази във рам паметта точно толкова клетки, колкото е размера на масива и ще смята

тези клетки за променливи, в очакване тяхното съдържание да се променя по време на изпълнение на програмата.

ВНИМАНИЕ : размера на рам паметта на процесора PIC16F1829 e 1024 байта, масивът е със размер 128 байта, необходимите променливи за вашата програма и всички времменни масиви, които евентуално ще ви бъдат необходими за да решите задачата, могат да изчерпят рам паметта на процесора.

за това, по време на писане на софтуера, следете индикаторите на MPLAB редактора за увеличаване на размера на флаш и рам паметта по време на компилиране на софтуера

подробно обяснение и решение на задачата ще бъде показано във урока за масивите, когато дойде ред за него. няма да е много далече във времето. можете да използвате

протеус симулацията с пик pic16f1829 за да решите задачата.

 

 

 

 

 

нова ревизия на платката с 4 релета със процесор 18F46K20, може и със други PIC18Fxxxx процесори, като 8 килобайтовия рам памет и 128 КВ флаш PIC18F47K42. 🙂 добавил съм клеморед за по-удобно свързване към външни бутони, входове, изходи, ICSP порт за програмиране си има и от предния модел, удобен монтаж към кутиите за дисплея, бутоните и комуникацията по сериен порт RS232. има порт за USB<>RS232 конвертор CH340, доста удобен за комуникация със пик процесорите. платкате се предлага с базов софтуер за работа, за допълнителна информация и конкретен софтуер за вашите приложения на сайта 🙂

линк към старата статия за старата платка
>>> http://www.karadev.net/site/index.php/develop46k20